ratyfikacja

 • Status umów międzynarodowych w rosyjskim prawie konstytucyjnym

  Author: Magdalena Micińska-Bojarek
  Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 223-236
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.13
  PDF: ppk/33/ppk3313.pdf

  Umowy międzynarodowe są istotnym elementem stabilizującym międzynarodowy po- rządek prawny oraz stosunki Rosji z innymi krajami. Granicząc z 14 państwami i będąc aktywnym politycznie członkiem kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych, Rosja staje się stroną ogromnej ilości umów i porozumień międzynarodowych zawieranych tak między państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi. W kwietniu 1986 r. ZSRR ratyfikował Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 22 maja 1969 r. Po przemianach ustrojowych Federacja Rosyjska (FR) jako sukce- sorka ZSRR określiła status umów międzynarodowych w Konstytucji z 12 grudnia 1993 r., w federalnej ustawie z 15 lipca 1995 r. o umowach międzynarodowych Fede- racji Rosyjskiej oraz w federalnej ustawie konstytucyjnym o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej.

 • Kwestia uzupełnienia ustawy ratyfikacyjnej o dodatkowe treści (art. 89 Konstytucji RP)

  Author: Agnieszka Bień-Kacała
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9559-3130
  Author: Wojciech Włoch
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0807-5130
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 31-43
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.02
  PDF: ppk/65/ppk6502.pdf

  The Issue of Supplementing the Ratification Act with Additional Content (art. 89 of the Polish Constitution)

  The authors point to arguments of legal interpretation of the Constitution that would justify the possibility of including additional provisions in the statute agreeing to ratify the international agreement (Article 89(1) of the Polish Constitution). A condition for such an extension would be the direct link between the additional content and the implementation of the international agreement and the possibility of adopting additional content in the ordinary legislative procedure. Such provisions could not violate the provisions of the Polish Constitution. The authors also point to non-legal arguments that could justify such action by the legislature in a particular situation. However, they favour the uniqueness of such a solution and its embedding in a specific systemic context.

 • Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Ukrainy

  Author: Tetiana Konovalenko
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8747-7992
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 213-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.16
  PDF: ppk/67/ppk6716.pdf

  Place of International Law in the Legal System of Ukraine

  An important factor in shaping the legal system of an independent democratic state is to define the place of its international obligations in the domestic legal system. International law binds states that are bound by its norms governing their cooperation within the international community. Therefore, it is necessary to refer to the problem of the relation of international law to internal law by analyzing the regulations of the Ukrainian legislation and the international conventions concluded by it. The subject of the analysis are the provisions of the Constitution of Ukraine of 1996 and the Act on International Agreements of 2004 as well as the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, to which the Ukrainian Soviet Socialist Republic acceded in 1986 and to which Ukraine is now a party.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart