regional identity

 • Wielofazowy proces instytucjonalizacji regionu

  Author: Jacek Poniedziałek
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-33
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.01
  PDF: kie/111/kie11101.pdf

  The aim of the article is to characterized the theory of institutionalization of the region. Its author, Finnish geographer Anssi Paasi, described region as an effect of multiphase process that takes shape of an institutionalization. Such process starts when region has its territorial frame (territorial phase), then symbolic images are created and located in people’s consciousness inside and outside of the region (symbolic phase). In the next phase (called an institutional) symbolic images are transformed into formal institutions (law, strategies, organizations). In that phase regional actors operate in the field of a regional discourse. Region is a sociospatial phenomenon, a place where symbolic and institutional acting between different regional actors takes place. It is a constant process of legitimization specific images of regions, which is used to create a brand of the region and structuring the regional identity of people living in the region. The moment a regional identity and a regional brand is created by regional institutions is defined as a full phase of institutionalisation. Paasi’s theory is an important and interesting proposal, which can enrich the sociological surveys of the region, but it is necessary to supplement it. The process of institutionalization of the region involves all regional actors, Paasi argues that only formal organizations. Additionally, this process is dependent on the internal and external context and on the history of the region. These complements enriches heuristic value of the theory characterised in the article.

 • Wyznaczniki poczucia tożsamości regionalnejmieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego

  Author: Katarzyna W. Czepiel
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 164-177
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.07
  PDF: em/2/em207.pdf

  Autorka artykułu dokonuje próby opisu wyznaczników tożsamości mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego – regionu na pograniczu śląsko-małopolskim – ze szczególnym uwzględnieniem jego stolicy – Sosnowca. Do opisu tożsamości wykorzystuje Tadeusza Lewowickiego Teorię Zachowań Tożsamościowych, w której wyróżniono sześć obszarów uwarunkowań tożsamości i zachowań tożsamościowych. Autorka podkreśla, że nie bez znaczenia dla kształtowania się tożsamości regionalnej mieszkańców Sosnowca jest fakt zamieszkiwania na pograniczu śląsko-zagłębiowskim oraz historyczne podziały ziem polskich z czasów rozbiorów. Historyczne i geograficzne uwarunkowania przyczyniły się do powstania antagonizmów między Ślązakami i Zagłębiakami, które – w założeniu autorki – mogą przyczyniać się do wzmacniania tożsamości mieszkańców Zagłębia.

 • Uwarunkowania tożsamości lokalnej w środowisku miejskim

  Author: Gabriela Piechaczek-Ogierman
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 157-172
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.09
  PDF: em/10/em1009.pdf

  Przeobrażenia w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej i politycznej w wymiarze lokalnym i globalnym składają się na złożoność uwarunkowań procesu kształtowania (się) poczucia tożsamości współczesnego człowieka. Podjęte rozważania zawierają opis profili tożsamości kulturowej badanych uczniów ze szkół średnich oraz próbę interpretacji ich wyborów tożsamościowych w odniesieniu do zastanych układów społeczno-kulturowych w miejskim środowisku lokalnym.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart