relationship

 • The Anglo–American Special Relationship

  Author: Wojciech Stankiewicz
  Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
  Year of publication: 2004
  Source: Show
  Pages: 127-146
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2004010

 • Relationship between spiritual values and psychological capital among university employees

  Author: Shahin Zehra
  Author: Akbar Husain
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 253-263
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.39.1.21
  PDF: tner/201501/tner20150121.pdf

  There are no greater treasures than spiritual values of the employees for their development and organizational development. Psychological capital provides a  combined construct as a  main contributor to the competitive advantage of organisations. The construct adds the value of positive psychological resources to the existing best measure of organisational worth, comprised of the more established constructs of social capital, human capital, and traditional physical and financial capital. The presented study examined the relationship between Spiritual Values and Psychological Capital among 100 school teachers and 100 non-teaching staff of Aligarh Muslim University, Aligarh, India. A Spiritual Values Scale developed by Husain, Zehra and Jahan (in press), and a Psychological Capital Questionnaire by Luthans et al. (2007) were administered to them. The data were analyzed by means of Cronbach’s alpha and multiple regression analysis. Cronbach’s alpha for the total sample was found to be 0.947. Significant positive correlation coefficients were found between spiritual values and self-efficacy, spiritual values and hope, and spiritual values and psychological capital among males, females and non-teaching staff members. Significant positive correlations were also found between spiritual values and self-efficacy, spiritual values and hope, spiritual values and resilience, spiritual values and optimism, and spiritual values and psychological capital among university employees.

 • The relationship of a teacher and a learner from different cultural backgrounds: some retrospective views of the young Romani

  Author: Renáta Matušů
  Institution: Tomas Bata University in Zlín
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4484-2627
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 120-129
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.05
  PDF: em/13/em1305.pdf

  Formalna i nieformalna relacja między nauczycielem a uczniem jest istotnym aspektem, który bezpośrednio przekłada się na jakość procesu edukacyjnego. Z perspektywy inkluzji istnieje jeszcze większa potrzeba skupienia uwagi także na płaszczyźnie relacji nauczyciela i ucznia z innego kręgu kulturowego, ponieważ specyfika społeczno-kulturowa przenika do codziennych interakcji w szkole i w istotny sposób warunkuje motywację i uczenie się ucznia romskiego. Celem prezentowanych w artykule badań było wyjaśnienie istotnych aspektów relacji nauczyciel-uczeń, które mają wpływ na młodych Romów, oraz na ich postrzeganie szkoły i edukacji. Z badań wynika, że za istotne aspekty można uznać postrzeganie nauczycieli przez uczniów (koncepcje wstępne), poziom otrzymywanej pomocy i wsparcia, nierówności i dzielenie się z uczniami informacjami o ich perspektywach.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart