reprezentatywność

 • Pojęcie, powstanie i reprezentatywność drugich izb parlamentu na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec

  Author: Anna Hadała
  E-mail: hadala.anna@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 31-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.02
  PDF: ppk/45/ppk4502.pdf

  W niniejszym artykule analiza badanego tematu została przeprowadzona na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, państw posiadających dwuizbowy parlament i mogących zostać uznane za reprezentatywne. Wszystkie te państwa są państwami federalnymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie pojęcia drugiej izby parlamentu, jej reprezentatywności a także analizy procesu kształtowania się drugich izb na przestrzeni wieków oraz wskazanie, że struktura i rola współczesnych parlamentów w badanych państwach, jest skutkiem wielowiekowej ewolucji tego organu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart