republika

 • The Proclamation of the Hungarian Republic in 1946

  Author: Schweitzer Gábor
  E-mail: schweitz@jog.mta.hu
  Institution: Hungarian Academy of Sciences, National University of Public Service
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 115-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.07
  PDF: ppk/40/ppk4007.pdf

  The paper is dealing with the constitutional and historical importance of Act I. of 1946. In 1946 Hungary has changed its form of government. The passage of Act I of 1946 has defined Hungary’s form of government as a republic. In addition to the creation of a republic, the legislation provided powers for the president of the Hungarian Republic. Moreover, the Preamble of Act I. of 1946 was the first document in the Hungarian constitutional history which summarized and declared the most important natural and inalienable rights of the citizens.

 • Geneza republikańskiej głowy państwa w Polsce

  Author: Ryszard Balicki
  E-mail: balicki@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-22
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.01
  PDF: ppk/33/ppk3301.pdf

  Artykuł przedstawia genezę republikańskiej głowy państwa w Polsce po I wojnie światowej (do uchwalenia Konstytucji marcowej). Był to szczególnie istotny moment, w którym dokonał się wybór formy ustrojowej odbudowywanego państwa polskiego. Autor zwraca uwagę na istotny związek dziejących się w czasie I wojny światowej wydarzeń historycznych, w tym zwłaszcza zmian ustrojowych zachodzących w państwach zaborczych na decyzję o wyborze republikańskiej drogi ustrojowej.

 • Szlachectwo w republice i jego funkcje. przypadek San Marino

  Author: Marcin M. Wiszowaty
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 83-92
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.06
  PDF: ppk/01/ppk106.pdf

  On February 13, 1980, the Great and General Council of San Marino adopted a law which finally abolished the titles of nobility. The mere fact of granting nobility by the government of republican state deserves attention. Granting nobility was from the very beginning related to the acquisition of San Marino citizenship. It was granted mainly to gain support among the rural gentry. Later, a honorary citizenship of San Marino became a prestigious award – an expression of gratitude for contribution made to the republic or recognition of outstanding achievements in the arts and culture. It was granted for life or hereditarily. Adopting the Nobility Law of 1931 was probably an attempt to use the institution of nobility to legitimate the new Fascist regime. In 1946 that law was repealed. In 1980 granting of nobility titles was finally prohibited. The article describes the 500 year history of the nobility in San Marino and its regulation, as well as tries to answer the question about the functions of nobility in the republic.

 • Przyczyny sukcesu lub niepowodzenia w budowaniu państw po pierwszej wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina

  Author: Jewhen Perehuda
  E-mail: amalkiewicz@wp.pl
  Institution: Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2014-9051
  Author: Andrzej Małkiewicz
  E-mail: yevgennn@ukr.net
  Institution: Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7561-7193
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 115-131
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190406
  PDF: hso/23/hso2306.pdf

  The main goal of this paper is to show the crucial facts which led to the establishment at the end of the First World War of two sovereign states: the First Czechoslovak Republic and the Second Polish Republic. An attempt has also been made to provide background information on the reasons why the Ukraine did not gain independence in the time in question.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart