Republika Chińska

 • Public Diplomacy as Taiwanese Diplomacy’s Essential Tool

  Author: Robert Rajczyk
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Author: Grażyna Piechota
  Institution: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 232-249
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.14
  PDF: apsp/64/apsp6414.pdf

  The working paper consists of the analyses of different forms of Taiwanese public diplomacy and it also contains a future development scenario as far as such an essential tool of foreign affairs is concerned. The research project has been conducted from many points of view. There are institutional, strategic and operational dimensions of public diplomacy with the engagement of government officials and agencies, NGOs, public institutions and citizens as well. Having analysed the whole activity concerning public diplomacy, the main conclusion ought to be made, i.e., the official development assistance and humanitarian aid shall be provided as the most effective tool to enhance Taiwanese international visibility.

 • Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu

  Author: Inetta Nowosad
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-7844
  Author: Maja Błaszczyk
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4762-7823
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 98-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.05
  PDF: em/12/em1205.pdf

  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na te elementy polityki edukacyjnej, które odnosiły się wprost do procesu kształtowania tożsamości narodowej obywateli Tajwanu (Republika Chińska) i wyodrębnienie ich kluczowych założeń widocznych w misji edukacji, programach kształcenia oraz znaczeniu przypisywanym kulturze mniejszości etnicznych. Przyjęto założenie Michaela Foucaulta oraz Timothy Mitchella, którzy wykazali, iż edukacja oraz język stanowią efektywne narzędzia zabezpieczenia władzy przez panującego i jej umocnienia. W takim rozumieniu edukacja jest postrzegana jako przedłużenie władzy rządu i panowania nad społeczeństwem poprzez kształtowanie nowej tożsamości obywateli podporządkowanej reżimowi. Przyjęcie założeń Foucaulta i Mitchella w analizie polityki edukacyjnej i językowej pozwala również zauważyć na Tajwanie zmianę paradygmatu i odejście od sinizacji na rzecz tajwanizacji; pozwala też wydobyć wiele innych procesów z tym powiązanych, jak: przejście od jednolitości do różnorodności, od autorytarnej centralizacji do decentralizacji, deregulacji i pluralizmu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart