resettlement

 • Vpliv pereselenskogo rukhu v USRR na etnіchnijj sklad naselennja pіvdnja respublіki u 1920-kh – na pochatku 1930-kh rokіv

  Author: Olesja Rozovik
  Year of publication: 2016
  Pages: 26-43
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/pomi201602
  PDF: pomi/02/pomi201602.pdf

  The influence of the resettlement movement in the Ukrainian SSR on the ethnic composition of the south region population of the republic in the beginning of 1920th–1930th. Th e article outlines the causes of agrarian overpopulation in the Ukrainian Socialist Soviet Republic and government’s measures for the relocation of minorities into southern regions (Odessa, Kherson, Mykolaiv, KryvyiRih, Katerinoslavsk, Zaporozhye, Mariupol districts). Also lands were granted for Dutch, Belarusians, Swedes, Armenians, Czechs, Georgians and representatives of other nationalities. But this data is not conclusive because in addition to the officially planned there were unauthorized resettlements. Their numbers reached tens of thousands of people.

 • Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych

  Author: Agnieszka Naumiuk
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5390-4263
  Author: Marta Pietrusińska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1248-6816
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 175-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.11
  PDF: kie/123/kie12311.pdf

  Współczesne dyskusje o problemach państw europejskich przyjmujących rzesze migrantów stanowią wiodące wątki namysłu nad humanitarnymi rozwiązaniami problemu masowego napływu obywateli różnych narodowości i kultur do Europy, a także współczesnego rozumienia idei wielokulturowości, tolerancji oraz przestrzegania praw człowieka. Celem artykułu jest ukazanie pomijanego dotąd wątku obywatelskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz integracji i inkluzji migrantów i azylantów. Przykład XIX projektu Hull House z Chicago (USA) ukazuje, jak próbowano ten problem rozwiązywać lokalnymi siłami społecznymi w czasach, gdy migrantami byli Europejczycy. Autorki zadają w tym kontekście pytanie, czy i w jakim stopniu w czasach współczesnych rola obywateli jest i powinna być bardziej znacząca w debatach polityki społecznej i międzynarodowych dyskusjach międzypaństwowych. Ukazują szereg współczesnych inicjatyw lokalnych, będących odpowiedzią zwykłych mieszkańców na to, jak widzą możliwości i realizacje działań przyjmujących i włączających nowych przybyszów do społeczeństwa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart