revolution

 • Trzy Deklaracje praw człowieka i obywatela zmienne pryncypia Wielkiej Rewolucji Francuskiej

  Author: Zbigniew Filipiak
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 74-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.03.05
  PDF: kie/117/kie11705.pdf

  One of the symbols of the Great French Revolution was the Declarations of the Rights of Man and of the Citizen-a document adopted by the National Constituent Assembly on August 26, 1789, collecting fundamental rights and the constitutional principles of a democratic state. It later became a lofty introduction to the 1791 constitution. The French had yet to receive two declarations, attached to the following basic acts-from 1793 and 1795. Their content was different, and even when some of their rights were repeated, they often differed in their approach, which indicated the changing ruling teams, their political programs, and their social background. In addition to indicating the differences between the three declarations, the article shows in particular the inspirations of the first (most important) of them-basically the influence of the Enlightenment thought and the declaration of the laws of the states of North America. The author draws attention to the differences between the American and French approaches to human rights. Despite the fact that after 1795 no further declaration of rights was ever made in France, the achievements of the Great French Revolution, and especially the 1789 document, remain today a point of reference for democrats in France and all over the world.

 • Changes in the Constitution from the Perspective of the Hierarchy Rivalry Theory

  Author: Piotr Szreniawski
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3448-0298
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 527-537
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.38
  PDF: ppk/57/ppk5738.pdf

  The hierarchy rivalry theory is based on the perception of social reality as a rivalry between associations and rivalry of systems of norms. The state constitution is a collection of tops of hierarchies. A constitution can be changed for various reasons – sometimes the change is an attempt to transform reality, and sometimes it results from the ruling party’s attempt to maintain power. A constitutional change may be a revolution, understood as a process within the hierarchy, or an invasion resulting from external influence. The importance of the influence of ideology, but also of associations, on changes to the constitution should be recognized.

 • Rewolucja jako narzędzie emancypacji w myśli społeczno-politycznej Slavoja Žižka

  Author: Sławomir Drelich
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.01
  PDF: apsp/69/apsp6901.pdf

  W artykule podjęty został temat relacji między rewolucją a postulatem emancypacji w myśli społeczno-politycznej Slavoja Žižka. Autor wskazuje, że w tekstach myśliciela rewolucja jest jedynym skutecznym narzędziem prawdziwej emancypacji klas społecznych wykluczonych. Artykuł jest efektem analizy treści zawartych w najważniejszych tekstach Žižka, w których poruszana jest tematyka rewolucji. Autor stosuje podejście interpretatywne i metodę hermeneutyczno- fenomenologiczną. Analiza dokonana została w trzech etapach. W etapie pierwszym autor wskazuje, że rewolucja jest u Žižka kwintesencją krytyki obowiązującego w społeczeństwie porządku symbolicznego. W drugim etapie autor dowodzi, że rewolucja jest formą radykalnego działania politycznego, które przynosi prawdziwą zmianę porządku. W trzecim etapie rewolucja zostaje ukazana jako wybuch oddolnej wolności i demokracji mas społecznych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart