ritual

 • Autorska audycja radiowa jako forma rytuału

  Author: Marek Jeziński
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 139–153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.07
  PDF: apsp/53/apsp5307.pdf

  Celem artykułu jest interpretacja radiowej audycji autorskiej w antropologicznych kategoriach rytuału. Zakładam, że audycja radiowa, zwłaszcza prowadzona przez charyzmatycznego i obdarzonego autorytetem dziennikarza, jest swoistym rytuałem medialnym. Jego struktura i przebieg noszą znamiona działania rytualnego, determinowanego przez specyfikę medium, w jakim do rytuału dochodzi. Działanie rytualne przebiega w kontekście mediów masowych i charakteryzuje się wielokodowością i wielością parametrów, co wynika z faktu, że w procesie komunikacji tworzone są kontekstowe znaczenia na linii radiowi dziennikarze–słuchacze. Kategoria rytuału medialnego zostanie w tekście zilustrowana przykładami z audycji autorskich prowadzonych w Programie Trzecim Polskiego Radia przez Piotra Kaczkowskiego i Marka Niedźwieckiego w latach 80. XX wieku.

 • Del rito ancestral al rito moderno. En torno a Leopardo al sol de Laura Restrepo

  Author: Adriana Sara Jastrzębska
  Institution: Universidad Jagellónica, Cracovia, Polonia
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 179-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202008
  PDF: sal/10/sal1008.pdf

  From the ancestral rite to the modern rite. Around Leopardo al Sol by Laura Restrepo

  This article proposes an analysis of Laura Restrepo’s Leopardo al sol (1993), a novel that proposes a sociocultural interpretation of the impact of the illegal economies of drug trafficking on traditional society. By analyzing the ingredients of the convention and poetics narco in the text, we observe how the violence represented in Leopardo al sol takes the form of a particular syncretism of modern elements of a civilization of spectacle and archaic elements intrinsic to mentalities anchored in mythical and magical thinking.

 • Holidays and Celebrations as an Element Organizing the State Symbolic Space – the Case of Poland in the 20th and 21st Centuries

  Author: Katarzyna Kącka
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 66-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.04.04
  PDF: kie/110/kie11004.pdf

  Creating a state’s symbolic space is one of the most important competencies of the authorities. It manifests itself in, inter alia, establishing topographies of memory (organizing sites of memory), erecting monuments, appropriate naming of streets, squares, public institutions and organization of the calendar of holidays. Holidays and celebrations are a great tool for communication between the authorities and the citizens, and one of the basic elements of the historical politics system of a state. The aim of the present study is to show – on the case study of the Polish calendar of public holidays in the 20th and 21st centuries – the mechanisms and tools used by the government to build a proper historical narrative.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart