Rumunia

 • Odpowiedzialność karna głowy państwa na przykładzie Prezydenta Rumunii

  Author: Sabina Grabowska
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 127-136
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.10
  PDF: ppk/01/ppk110.pdf

  The Constitution of Romania of 1991 provides the President with an immunity. Exclusion from prosecution granted by the immunity is not only connected with the lack of legal liability for statements or political opinions stated by the President in the course of his office and after. The President is protected from the liability during the course of office and after his mandate expires also as far as actions and damages inflicted in connection with his powers are concerned. Analysis of the President’s liability requires distinction of constitutional and criminal liability. Constitutional liability includes liability towards the electorate as well as suspension from the office which can result in the recall of the President. Criminal liability, on the other hand, should be associated with the lack of civil and penal liability for actions and opinions stated by the President in the course of his office and after. However, according to the Article 96 (1) of the Constitution the Parliament is entitled to indict the President for the high treason. The constitution limits the President’s criminal liability only to penal liability for the high treason. It does not regulate the President’s immunity in other penal issues.

 • Bukowina rumuńska jako centrum i peryferie – wyzwania i szanse. Perspektywa polska

  Author: Maciej Szczurowski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3954-5772
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 28-39
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202003
  PDF: cip/18/cip1803.pdf

  Koncepcja centrum i peryferii dotyczy opisu wybranego fragmentu otaczającej rzeczywistości za pomocą modelu asymetrycznych stosunków przestrzennych zachodzących w różnych sferach życia: społecznej, gospodarczej, politycznej, militarnej, kulturowej i innych – charakteryzujących zależność obszarów peryferyjnych od dominującego centrum. Bukowina bez wątpienia spełnia kryteria centrum w kwestii koncentracji życia społeczno-kulturowego mniejszości polskiej w Rumunii. Kolejny atrybut „polskiej” Bukowiny jako przyszłego centrum to rozwój na terenie regionu zróżnicowanej, w tym wysoce specjalistycznej, infrastruktury usługowej, głównie o charakterze turystyczno-hotelarskim. Jest wreszcie Bukowina miejscem koncentracji części polskiego dziedzictwa kulturowego. Z drugiej strony Bukowina to peryferie, głównie w ujęciu geograficzno-politycznym i administracyjnym. Jednak kresowość tego regionu skutkuje szczególnymi cechami miejscowej mniejszości polskiej, charakterystycznymi dla tego typu społeczności.

 • Autonomie terytorialne i kulturowe w Siedmiogrodzie. Dążenia i interpretacje

  Author: Karolina Kaczmarek
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4736-4990
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 89-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210405
  PDF: hso/31/hso3105.pdf

  The article presents the endeavours on the part of the multi-national and multicultural population living in Transylvania to create, within a span of several centuries, various types of autonomies, be it cultural or territorial.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart