sąd konstytucyjny,

 • Wybór sędziego sądu konstytucyjnego. Analiza polskiego przypadku na tle porównawczym

  Author: Paweł Króliczek
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 53-71
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.04
  PDF: ppk/33/ppk3304.pdf

  Niniejszy tekst koncentruje się na procedurze wyboru sędziego konstytucyjnego. Zagadnieniami weń poruszonymi są zarówno wymagania stawiane sędziom trybunałów konstytucyjnych w państwach obszaru europejskiej kultury prawnej, jak i prawnoporównawcza analiza samej procedury wyborczej dokonywanej przez uprawnione podmioty. Najistotniejszą przyczyną, która wpływa na znaczenie tego zagadnienia, jest sprawowana przezeń kontrola konstytucyjności prawa. To właśnie dlatego, kluczowym problemem w tym zakresie jest, który z organów władzy publicznej jest odpowiedzialny za wyłonienie składu osobowego tych sądów.

 • Specyfika rozwiązań ustrojowych w Bośni i Hercegowinie

  Author: Krzysztof Krysieniel
  Institution: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 35-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.01.02
  PDF: ppk/17/ppk1702.pdf

  Solutions imposed in peace agreement signed in November 1995 in Dayton, Ohio, USA, make the system of Bosnia and Herzegovina doubtlessly the most unusual, and not only in Europe. Starting from the collegiate three-member heads of state, through specific design of the parliament, elected similarly as head of state in not fully democratic election, ending on the Constitutional Court, which includes foreign nationals. Particular attention should be paid also to the atypical state structure, based on the asymmetric units, to an equally unique condominium, as well as to the institution of the Special Representative of the international community, who holds nearly unlimited control over all government bodies at all levels. All these features distinguish Bosnia and Herzegovina, and make that its system eludes of a clear and simple analysis

 • zakres kompetencji litewskiego Sądu konstytucyjnego w „innych sprawach”

  Author: Monika Giżyńska
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 231-240
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.18
  PDF: ppk/01/ppk118.pdf

  The article concerns competence of the Lithuanian Constitutional Court in socalled „other matters”. They include presenting the opinion (of conclusion) in four cases: 1) whether during choices of the president or members of the Seimas the infringed election act didn’t stay, 2) whether the state of health of the president permits him still to perform its duties, 3) whether international agreements of the Lithuanian Republic aren’t contrary to the constitution, 4) whether members of the Seimas and officials, towards which undertaken litigation proceedings stayed, infringed the constitution with one’s specific acts. One should however emphasize that an inspection of norms, as connections is a base of the scope of the cognition of the Lithuanian Constitutional Court oneself with the protection of the precedence of the constitution.

 • The Position and Activity of the Constitutional Court of Hungary: 2011-201

  Author: Sebastian Kubas
  Institution: University of Silesia in Katowice
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7609-4002
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 351-364
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.26
  PDF: ppk/57/ppk5726.pdf

  The Constitutional Court has functioned in Hungary since 1989. Its activity shaped the frame of democratic state of law and influenced the constitutional order in Hungary. In 2011 the National Assembly passed the new Act on the Constitutional Court that replaced a previous one from 1989. The provisions of the Act and the Fundamental Law reduced the role and position of the Court as a separated body in the tripartite power division. The reduction of competences is accompanied by the diminishing of the concluded cases as well.

 • The Constitutional Court of Kosovo - Introductory Remarks

  Author: Krystian Nowak
  Institution: University of Rzeszów
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4853-1591
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 497-510
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.40
  PDF: ppk/58/ppk5840.pdf

  On February 17, 2008, Kosovo declared independence. Over twelve years after the adoption of the Declaration of Independence, the issue of universal, international acknowledgment of Kosovo still has not been resolved. The foundation for the establishment of the Republic of Kosovo was international society, which created the legal framework for the future statehood of Kosovo. The problem of the functioning of the constitutional judiciary was one of the key issues during the creation of the basic law of the Republic of Kosovo. This article s to analyze the constitutional position of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo in the state system established under the Constitution of 2008. It presents the composition of the Court, its competence, and principles of organization and functioning. The solution applied in the Kosovo basic law fits into the broadly understood model of the European constitutional judiciary.

 • Funkcjonowanie Sądu Konstytucyjnego w Albanii jako determinant procesu akcesji z Unią Europejską

  Author: Renata Podgórzańska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6610-9699
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 389-400
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.25
  PDF: ppk/62/ppk6225.pdf

  The operation of the Constitutional Court in Albania as a determinant of the EU accession process

  The place of the Constitutional Court in Albania’s political system, the significance attributed to this institution and most of all the possibilities of fulfilment of its constitutional role are the subject of the analysis taken up in this paper. It addresses in particular the impact of the manner of operation of the Constitutional Court in the context of Albania’s European aspirations. Moreover, the study emphasises a thesis that Albania’s efforts to obtain membership of the European Union have been an essential element strengthening the process of Albania’s political, social and economic transformation.

 • Belgia jako laboratorium federalizmu bipolarnego

  Author: Kazimierz M. Ujazdowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3156-1842
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 93-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.07
  PDF: ppk/67/ppk6707.pdf

  Belgium as a Laboratory of Bipolar Federalism

  Having moved away from unitarism, Belgium is described as a federal state of communities and regions. A large number of interpreters of the Belgian Constitution believe that federalism is an essential element of its constitutional identity. However, a more detailed analysis is needed to interpret the political system of this state. The breakdown of the unity of the political community at the national level as well as the doubt about the existence of a political nation are of crucial importance. A striking identity and growing separateness of the two linguistic groups, Flemish and Walloon, are decisive factors behind the originality of the political system of modern Belgium. In the article, I point out that the distinctive feature of the Belgian federalism involves the bipolarity and domination of the constitutional mechanism based on co-determination and co-operation of the two linguistic groups as the actual subjects of the power in the state. The predominance of this mechanism has significant systemic effects, including the renunciation of reforms to rationalize parliamentarism. The article also shows the importance of the Constitutional Court, hitherto underestimated, in maintaining the Belgian unity.

 • Protection of Vulnerable Groups in the Jurisprudence Constitutional Court of Lithuania

  Author: Dovilė Pūraitė-Andrikienė
  Institution: Vilnius University Faculty of Law
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6964-1568
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 267-279
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.20
  PDF: ppk/67/ppk6720.pdf

  Ochrona grup wymagających szczególnego traktowania w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego Litwy

  Orzecznictwo Litewskiego Sądu Konstytucyjnego miało istotny wpływ na wzmocnienie demokracji, praworządności i stabilności porządku konstytucyjnego na Litwie. Fundamentem każdego demokratycznego państwa, gdzie jest ważna praworządność, jest poszanowanie praw człowieka. Ponadto często podkreśla się, że sytuacja najsłabszych członków społeczeństwa odzwierciedla rzeczywisty poziom postępu i demokracji w danym państwie. Dlatego artykuł ten ma na celu ukazanie, w jaki sposób Sąd Konstytucyjny na Litwie przyczynił się do wzmocnienia ochrony osoby należącej do grupy osób wymagających szczególnego traktowania.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart