schools with Polish as the teaching language

 • Identity Behaviours of Australian and European Communities of Schools with Polish as the Teaching Language – a Comparative Study

  Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 29-40
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.54.4.02
  PDF: tner/201804/tner5402.pdf

  The study comprises the presentation of an authorial approach to cultural identity, viewed from the perspective of the communities (consisting of children, parents and teachers) of schools with Polish as the teaching language in Australia and some selected European countries (Austria, France, the Czech Republic). In reference to the culturalistic model of identity, the characteristics of the most frequent identity behaviours of these communities were provided in the ethnic, national, integrative and mixed dimension. The author also indicates the contemporary contexts of identity shaping, which are determined by migration processes and multiculturalism. By formulating the most important conclusions resulting from the research, the need is indicated for implementing intercultural education in schools with Polish as the teaching language. Among other things, this will enhance the shaping of a multidimensional feeling of identity.

 • Edukacja w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu w opiniach uczniów i ich rodziców

  Author: Barbara Grabowska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2558-0294
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 204-220
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.11
  PDF: em/15/em1511.pdf

  W artykule dokonano skrótowej charakterystyki prawnych aspektów funkcjonowania mniejszości narodowej, przywołano akty tworzące standardy w zakresie ich ochrony wyrażone w prawie międzynarodowym oraz w prawodawstwie czeskim. Polacy mający w Republice Czeskiej status mniejszości narodowej mogą korzystać z przysługujących im praw, zwłaszcza z prawa do edukacji w języku mniejszości, a realizowanym w szkołach z polskim językiem nauczania. Projektując badania dotyczące szkoły, przyjęłam paradygmat funkcjonalno-strukturalny. W tym ujęciu szkoła jest miejscem socjalizacji, w którym następuje reprodukowanie norm, wartości i tradycji. W konstrukcji teoretycznej podjętych rozważań skorzystano także z koncepcji tożsamości wyboru Charlesa Taylora, koncepcji tożsamości i identyfikacji narodowej w ujęciu Antoniny Kłoskowskiej. Badania z zastosowaniem metody ankiety przeprowadzono wśród rodziców i ich dzieci, uczniów z klas dziewiątych ze szkół podstawowych z polskim językiem nauczania funkcjonujących na Zaolziu. Ich celem było poznanie opinii o edukacji w tych szkołach. Wyniki badań wskazują, iż dla rodziców uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania wybór szkoły dla własnego dziecka jest przejawem polskości, a dla ich dzieci powodem uczęszczania jest możliwość nauki języka polskiego, fakt bycia Polakiem oraz dbałość o zachowanie polskości.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart