secularization

 • Codzienność i świat przeżywany: gdzie jest miejsce dla znaczeń religijnych?

  Author: Anna Małgorzata Królikowska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 79-93
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.05
  PDF: kie/115/kie11505.pdf

  The paper analyses categories of every-day reality and of a life-world, reaching also for a related notion of intersubjectivity. Whereas all of them have phenomenological background, only the category of every-day reality has made a career in sociology, breaking offthe connection with its philosophical roots. Its phenomenological interpretations are recurred to in the article, together with showing its relation to Lebenswelt. The main concern is the extent to which it is possible to find religious meanings in every-day life in contemporary societies of the broadly-understood West. A degree to which it is allowed to bring meanings deriving from other spheres into the scope of every-day reality, as well as a concrete symbolic domain to be privileged, are historically and culturally changeable. Secularization that affects a society in an institutional dimension and its common sense, makes religious interpretations being less and less intersubjectively supported and loosing their status of being taken for granted. This situation encourages further secularization of individual life-worlds, and at persons who still identify themselves as religious strengthens the separation of religious province from the other domains of meanings and ways of experiencing the world. There is also a number of people who, despite the decline of

 • Pedagogika religii w kontekście społecznym

  Author: Janusz Mariański
  Institution: emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0620-8000
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 21-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.01
  PDF: em/13/em1301.pdf

  W poszukiwaniu socjologicznych podstaw pedagogiki religii autor artykułu zwraca uwagę tylko na wybrane kwestie, jak teorie socjologii religii (część teoretyczna) i socjalizację religijną oraz nauczanie religii w szkole (część empiryczna). Takie pojęcia jak religia, religijny, religijność stanowią przedmiot rozważań zarówno socjologii, jak i pedagogiki religii. Socjologiczne teorie religii, socjologiczne teorie przemian religijności we współczesnym świecie mogą być przydatne w budowaniu pedagogicznych koncepcji religii i religijności, właściwych dla pedagogiki religii. Empiryczna socjologia religii - poprzez swoje badania - uwrażliwia wszystkie podmioty edukacyjne na nowe zjawiska religijne i kościelne, zmieniające się ustawicznie w nowych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Współpraca między pedagogiką i socjologią religii jest możliwa i potrzebna, ale powinna być niesłychanie ostrożna. Każda dyscyplina naukowa ma swoją odrębność teoretyczną i metodologiczną. Socjologizacja pedagogiki religii byłaby czymś niewskazanym, a socjologiczna pedagogika religii - czymś absurdalnym.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart