silesia

 • Silesia Agglomeration – Identity in Transition Supranational Identifications in Multi–Cultural Europe

  Author: Rafał Riedel
  Institution: University of Opole (Poland)
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 158-190
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2010009
  PDF: ppsy/39/ppsy2010009.pdf

  Silesia has always been a challenge for scientists as well as politicians, most importantly however – its people. Not many analysts and practitioners succeeded in coping with this challenge. Strategic character of this land made its inhabitants hostages to geopolitical interests of states representing diff erent cultures, languages and religions. Remaining at the front line of (what Samuel Huntington would call) civilizations, Silesia was expossed to this long-lasting process which resulted in specifi c type of identity, which the author dares call hybrid identity. It also resulted in a number of paradoxes, like for example unique model of modernization based on industrial infrastructure development accompanied by adequate work culture and civilizational patterns from one side, and from the other side closing Silesian communities in tribalism and traditionalism.

 • ZEMĚPANSKÉ KONFIRMAČNÍ LISTINY PRO ČESKÁ A SLEZSKÁ MĚSTA DO ROKU 1419

  Author: TOMÁŠ VELIČKA
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 212-233
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso140210
  PDF: hso/7/hso710.pdf

 • Artystyczna fundacja kanonika Johanna Jakoba Brunettiego dla katedry wrocławskiej

  Author: Dariusz Galewski
  Institution: Akademia Muzyczna we Wrocławiu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 87-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2014.05.03
  PDF: iw/05/iw503.pdf

  ART FOUNDATION OF JOHANN JAKOB KANON BRUNETTI FOR THE WROCŁAW CATHEDRAL

  The text concerns the creation of the first Baroque chapel erected at the southern aisle of the Wrocław cathedral in 1672, and its interior. The founder of the chapel was Wrocław Canon Johann Jakob Brunetti (1629–1692), who came from Massa di Carrara, Tuscany and was laid to rest in the chapel’s crypt along with his brother Johann (1646–1703), the assistant bishop. Despite its modest size the work deserves attention for its preserved decor – the altar and two epitaphs made of Dębnik marble and rich acanthus frieze, contrasting with the dome’s vault, decorated with coffers and rosettes. The applied forms indicate good knowledge of both Italian Renaissance and early Baroque traditions displayed by the designer of the work, Carlo Rossi, who came from the vicinity of Como, Lombardy. It makes the chapel an interesting work of art of dual stylistic character, which along with the chapel of St. Cross at the Church of BVM on Piasek Island, initiated the erection of further works of this type at the cathedral and at the Dominican and Premonstratensian churches in Wrocław.

 • Podróż kardynała von Hessen-Darmstadt z Rzymu do Wrocławia i jej artystyczna oprawa

  Author: Arkadiusz Wojtyła
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 107-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2014.05.04
  PDF: iw/05/iw504.pdf

  THE JOURNEY OF CARDINAL VON HESSEN-DARMSTADT FROM ROME TO WROCŁAW AND ITS ARTISTIC MILIEU

  The aim of this paper is to present the report on the journey of Cardinal Friedrich of Hessen-Darmstadt from Rome to Wrocław, undertaken in 1676 to assume governorship of Silesia and real power over the diocese of Wrocław. The report, published in this city soon after the completion of his journey, is now preserved in the Old Prints Department of the Wrocław University Library. This source contributes new facts from the biography of the cardinal - the founder of the famous St. Elisabeth Chapel alongside the Cathedral of Wrocław, decorated with statues sculpted in Rome. During his journey to Silesia, Friedrich of Hessen-Darmstadt stayed with his retinue in Loreto, Verona and Trento, entertained everywhere with great pomp and ceremony. Then he went to Vienna, where he took part in imperial audiences and was granted the title “Durchlauchtigst”. At the end of his journey he went to Nysa and from there to Wrocław. From the art history point of view this travelogue contributes information about the “occasional architecture” and the decoration of the churches in Nysa and Wrocław, liturgical vestments and vessels, and about costumes and vehicles of Silesian dignitaries. From the literature on the subject we know that on the occasion of the arrival of the cardinal to Wrocław three new doors to the local cathedral were founded. The main entrance doors were decorated with relief depicting Jacob’s Dream and Joseph in a Well. In the light of the appropriate biblical quotations and commentaries on them these scenes illustrate the idea of the gate to the heavenly Jerusalem as well as the symbolical transition from the sphere of death to the realm of life.

 • Śląskość jako etniczność: refleksja o pograniczu polskości i śląskości

  Author: Adela Kożyczkowska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 52-71
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.02
  PDF: em/12/em1202.pdf

  Śląsk to przestrzeń, w której splatały się dzieje Polski, Niemiec, Czechosłowacji i Czech. Tu także swe piętno odcisnęły takie wielkie ideologie jak komunizm i socjalizm. O Śląsku decyduje również polityka ekonomiczna. Śląskość to zatem przykład kultury, która kształtowała się w skomplikowanych warunkach społecznych i politycznych, decydujących o świadomości kulturowej samych Ślązaków, a także o ich tożsamości. Celem artykułu jest próba rozpoznania, jak w obrębie polskiej narracji konstruuje się polskość Śląska i jak sprzyja (lub nie sprzyja) ona emancypacji tożsamości etnicznie śląskiej. Na potrzeby tego zadania autorka dokonała analizy książki Zofii Kossak „Nieznany kraj” (pierwsze wydanie 1931), korzystając z koncepcji metanarracji Jeana-Françoisa Lyotarda. Drugim zadaniem artykułu jest refleksja wokół jednej z konsekwencji uwikłania śląskości w polskość i niemieckość, co powoduje, że Ślązacy są dla Polaków nie dość polscy i jednocześnie dla Niemców są nie dość niemieccy? Kontekstem tej refleksji są koncepcje: „kultury” jako przestrzeni wytwarzania znaczeń (Clifforda Geertza) i „świata” jako egzystencji człowieka (Václava Havla).

 • Czyj jest Śląsk? Refleksja o pograniczu śląsko-niemieckim

  Author: Adela Kożyczkowska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 162-175
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.08
  PDF: em/13/em1308.pdf

  Autorka punktem wyjścia swojej refleksji uczyniła cytaty z powieści Evy Tvardy i Horsta Bienka, które egzemplifikują trudne doświadczenia Ślązaków wynikające z politycznych decyzji wobec Śląska, które podejmowane były przez władze polskie, niemieckie i czechosłowackie. Przywołane z literatury cytaty konstruują kontekst, który pozwala zobiektywizować zasadnicze dla artykułu pytania: „Czyj jest Śląsk” i jak polityczna walka o Śląsk, którą w swojej historii toczyły Polska, Niemcy i Czechosłowacja, rekonstruuje tożsamość etniczną Ślązaków? Autorka korzysta z myśli Ivana Čolovicia, z której wyprowadza koncepcję pogranicza jako ziemi podatnej na amputację, a także koncepcję tożsamości posttraumatycznej jako tożsamości bolesnej. Na podstawie literacko opisanych doświadczeń śląskości Horsta Bienka autorka podejmuje próbę rekonstrukcji fenomenu śląskości, jako tego, co w efekcie konstruuje śląską tożsamość etniczną. Bezpośrednim przedmiotem analizy i interpretacji są teksty Horsta Bienka, „Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku” oraz „Podróż w krainę dzieciństwa”.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart