Siły zbrojne

 • Armia jako grupa interesu. Problem stosunków cywilno-wojskowych

  Author: Natalia Olszanecka
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 170-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.10
  PDF: apsp/57/apsp5710.pdf

  W ramach demokratycznego systemu politycznego siły zbrojne znajdują się pod kontrolą władz cywilnych. Głównym zadaniem armii jest obrona państwa i społeczeństwa. Coraz częściej siły zbrojne próbują jednak definiować swój charakter i wpływać na politykę państwa za pomocą oficjalnych i nieoficjalnych instytucji. Armia staje się wtedy grupą interesu. Celem artykułu jest określenie sposobu funkcjonowania armii jako grupy interesu na bazie istniejących teorii dotyczących sprawowania cywilnej kontroli nad armią.

 • Prezydenckie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi w Polsce po 1989 roku

  Author: Michał Banaś
  E-mail: michal.banas@uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 41-61
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.02
  PDF: ppk/29/ppk2902.pdf

  Podstawowym celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest rozpoznanie i przeanalizowanie zmian, jakim po 1989 r. ulegała w Polsce forma oraz praktyka prezydenckiego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Dokonane ustalenia umożliwiły odpowiedź na następujące pytania badawcze: (1) jakim przeobrażeniom ulegały uprawnienia prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnym? (2) jak zmieniała się ich praktyka po 1989 r.? (3) oraz jaki wpływ na prezydenckie zwierzchnictwo nad armią miała praktyka polityczna? Dzięki temu zweryfikowana została hipoteza, która zakładała, że choć o przeobrażeniach i formie prezydenckiego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi decydowały zmiany powszechnie obowiązującego prawa, to jednak istotne znaczenie w tym obszarze miała również praktyka polityczna, która determinowała rzeczywisty udział piastuna urzędu głowy państwa w zarządzaniu armią.

 • Zwierzchnictwo prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy)

  Author: Ryszard Balicki
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 13-25
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.01
  PDF: ppk/18/ppk1801.pdf

  The article presents the status of the President of the Republic of Poland in the executive structure in Poland, taking into account the judgment of the Constitutional Tribunal on the dispute settlement between the Prime Minister and the President of the Republic of Poland (Kpt 2/08). The author also defines the Presidential power of „supreme command” over the Armed Forces of the Republic of Poland (Polish Constitution, Article 134) and the manner in which it is exercised it in times of peace (through the Minister of National Defence), as well as in times of war (through the Commander-in-Chief of the Armed Forces). The article also shows selected specific powers of the President provided for in the statutory law.

 • Uprawnienia Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w okresie obowiązywania Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.

  Author: Krystian Nowak
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 185-220
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.04.09
  PDF: ppk/16/ppk1609.pdf

  The article concerns the rights and activities of the president as a superior of the armed forces while the Constitution of 17th March 1921 was in force. The first part of the article is dedicated to a short description of the relation between the legislature and the executive, and the position of the armed forces in the Constitution of 17th March 1921. The second part of the article relates to detailed analysis of the constitutional and the statutory responsibilities of the President as a Superior of the Armed Forces. It was difficult to determine the character of the supreme authority of the President because there was no regulation defining the organization of general military authorities in the country. Formally, in a time of peace, the armed forces were subordinate to the President through the Minister of National Defense, who was liable to Sejm. The third part of the article constitutes the analysis of discussed powers after the constitutional amendment of 2nd August 1926. According to the provisions of the amendment, the President received the rights to issue a regulation with force of statute. His systemic position has strengthened, and as a consequence, it has a major impact on the extension of his rights as far as his authority over the Armed Forces is concerned. Furthermore, the author conducts dogmatic analysis of the regulations and constitu- tional practice concerning the supreme authority.

 • The President of the Republic of Poland as the Guardian of Sovereignty and Security of the State

  Author: Katarzyna Dunaj
  E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4788-6019
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 51-58
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.03
  PDF: ppk/51/ppk5103.pdf

  This article analyzes tasks and competences of the President of the Republic of Poland as the guardian of sovereignty and security of the state. The author recognizes major importance of the head of state in that field. The President is the supreme commander of the Armed Forces and exercises powers connected with this function. The President also exercises a number of other powers, including those of an extraordinary nature (in- troduction of martial law and the state of emergency, declaring a time of war, declaring a general or partial mobilization). The author of the article underlines the necessity of cooperation of the President and the Council of Ministers in the field of the state securi- ty. It results from the fact that some powers are subject of countersignature of the Prime Minister or are exercised at the request of the Council of Ministers or its members (the Prime Minister, the Minister of National Defense).

 • Przyczyny sukcesu lub niepowodzenia w budowaniu państw po pierwszej wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina

  Author: Jewhen Perehuda
  E-mail: amalkiewicz@wp.pl
  Institution: Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2014-9051
  Author: Andrzej Małkiewicz
  E-mail: yevgennn@ukr.net
  Institution: Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7561-7193
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 115-131
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190406
  PDF: hso/23/hso2306.pdf

  The main goal of this paper is to show the crucial facts which led to the establishment at the end of the First World War of two sovereign states: the First Czechoslovak Republic and the Second Polish Republic. An attempt has also been made to provide background information on the reasons why the Ukraine did not gain independence in the time in question.

 • Obecność rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Naddniestrza w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane aspekty

  Author: Agnieszka Miarka
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 72-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.05
  PDF: apsp/66/apsp6605.pdf

  Celem artykułu jest charakterystyka stanowisk: Federacji Rosyjskiej, Mołdawii i nieuznawanej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej wobec obecności rosyjskich sił zbrojnych na obszarze Naddniestrza oraz motywacja działań podjętych w tej kwestii. W pierwszej części pracy skoncentrowano wysiłki na przedstawieniu genezy powstania państwa nieuznawanego w granicach Mołdawii i znaczenia dla tego procesu formacji rosyjskich. Następnie zaprezentowano podejście zainteresowanych stron do problemu alokacji sił rosyjskich w Naddniestrzu. Ponadto uwzględniono głos szeroko pojętej społeczności międzynarodowej (rezolucja ZO ONZ). Zaakcentowano również uwzględnienie tego zagadnienia w nowej strategii obrony Mołdawii (2018). Za priorytet uznano wydarzenia zaistniałe w drugiej dekadzie XXI w.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart