Śląsk

 • ZEMĚPANSKÉ KONFIRMAČNÍ LISTINY PRO ČESKÁ A SLEZSKÁ MĚSTA DO ROKU 1419

  Author: TOMÁŠ VELIČKA
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 212-233
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso140210
  PDF: hso/7/hso710.pdf

 • Czyj jest Śląsk? Refleksja o pograniczu śląsko-niemieckim

  Author: Adela Kożyczkowska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 162-175
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.08
  PDF: em/13/em1308.pdf

  Autorka punktem wyjścia swojej refleksji uczyniła cytaty z powieści Evy Tvardy i Horsta Bienka, które egzemplifikują trudne doświadczenia Ślązaków wynikające z politycznych decyzji wobec Śląska, które podejmowane były przez władze polskie, niemieckie i czechosłowackie. Przywołane z literatury cytaty konstruują kontekst, który pozwala zobiektywizować zasadnicze dla artykułu pytania: „Czyj jest Śląsk” i jak polityczna walka o Śląsk, którą w swojej historii toczyły Polska, Niemcy i Czechosłowacja, rekonstruuje tożsamość etniczną Ślązaków? Autorka korzysta z myśli Ivana Čolovicia, z której wyprowadza koncepcję pogranicza jako ziemi podatnej na amputację, a także koncepcję tożsamości posttraumatycznej jako tożsamości bolesnej. Na podstawie literacko opisanych doświadczeń śląskości Horsta Bienka autorka podejmuje próbę rekonstrukcji fenomenu śląskości, jako tego, co w efekcie konstruuje śląską tożsamość etniczną. Bezpośrednim przedmiotem analizy i interpretacji są teksty Horsta Bienka, „Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku” oraz „Podróż w krainę dzieciństwa”.

 • (Nie-)Polak, (nie-)Niemiec – Ślązak, czyli o rozpoznaniu własnej etniczności

  Author: Adela Kożyczkowska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 39-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.02
  PDF: em/16/em1602.pdf

  Neither a Pole nor a German – a Silesian – about recognizing one’s own ethnicity

  The inspiration for the article is Zbigniew Rokita’s book “Kajś. A Tale of Upper Silesia”. It allowed the author to reflect on the issue of ethnic recognition of a human being as the basis for constructing an ethnic identity. The theoretical context consists of two theses: the first one (following Hannah Arendt) says that human beings always come to this world as new, as strangers, and to make their humanity more real, they need to act and speak; the second thesis (following Martin Heidegger) refers to the “truth of being” and proves that human habitation in the world is complicated. Attempts to understand the relationship between ethnic recognition and identity allowed the author to formulate the thesis that ethnicity is nothing else but knowledge about one’s family, community and the land inhabited by generations. The recognition of ethnicity itself can have three stages: 1) anecdotal identity; 2) attractive identity; 3) patched identity.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart