Słowacja

 • Kwestia słowacka a polityka narodowościowa Królestwa Węgier w latach 1848 – 1918

  Author: Grzegorz Baziur
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 158–174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.10
  PDF: apsp/50/apsp5010.pdf

  Niniejszy tekst dotyczy genezy słowackiej świadomości narodowej, która narodziła się w XIX wieku w warunkach nasilającej się polityki madziaryzacji ze strony władz węgierskich. Miała ona miejsce najpierw w ramach monarchii austriackiej, a po ugodzie dworu austriackiego w Wiedniu z elitami węgierskimi i powstaniu Austro-Węgier nasiliła się w ramach Królestwa Węgierskiego. W odpowiedzi na politykę madziaryzacji narody niemadziarskie, w tym Słowacy – a ściślej ich niewielkie elity polityczne i kulturalne – podjęły próbę przeciwstawienia się polityce władz węgierskich. W tekście autor ukazał proces kształtowania się słowackiej świadomości narodowej, rolę Ľudovita Štúra, Jána Kollara i kolejnych działaczy, politycznych, ludzi kultury w tym procesie do 1918 r. Omówił też współpracę Słowaków z innymi narodami niewęgierskimi, mieszkającymi w Królestwie Węgierskim w walce o swoje prawa, przeciwko nacjonalistycznej polityce władz węgierskich, w tym okoliczności związania się Słowaków z Czechami w okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej i w latach jej trwania – zwłaszcza na przełomie 1917 i 1918 r., co ostatecznie doprowadziło do proklamowania w Pradze 28 października 1918 r. Republiki Czechosłowackiej jako jednego z nowych państw Europy Środkowej, powstałego na gruzach Austro-Węgier.

 • SLOVAKIA, AUSTRIA AND THE ALLIES DURING THE YEARS OF WORLD WAR II

  Author: MARIÁN MANÁK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 217-238
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160110
  PDF: hso/10/hso1010.pdf

  The position of Slovakia during the Second World War, unlike its neighbour’s, was significantly different. Whereas Austria lost its independence and became a part of the German Reich, for the first time in its history Slovakia gained its autonomy on 14 March 1939.

 • The values of marginalized Roma in Slovakia

  Author: Hristo Kyuchukov
  Author: Štefan Kati
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 167-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.10
  PDF: em/4/em410.pdf

  W artykule zaprezentowano analizy uzyskanych wyników badań przeprowadzonych wśród marginalizowanych Romów słowackich przy użyciu systemu wartości ludzkich Shaloma H. Schwartza (1992). Rezultaty tych badań mogą być przydatne w wielu aspektach życia publicznego, w formułowaniu metodologii systemu szkolnego i w formułowaniu wytycznych dotyczących Romów, w opiece zdrowotnej i usługach medycznych, we wzmacnianiu prewencji problemów dla szczególnych terenów segregowanych. Rozpatrując różne typy społeczności romskich, wyniki badań w obrębie systemu wartości Romów i jego potencjalne zróżnicowanie mogą stanowić empirycznie weryfikowalne kryterium homogeniczności etnicznej i kulturowej badanej etniczności na Słowacji. Mogą one także przyczynić się do rozwiania stereotypów i uprzedzeń większości wobec ludności romskiej.

 • Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918)

  Author: Jan Rychlík
  Institution: Filozofická fakulta Univerzita Karlova
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-1005
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 90-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190405
  PDF: hso/23/hso2305.pdf

  The following article describes the struggle of Czechs and Slovaks for independent Czechoslovakia during World War I and explains why Austria-Hungary could not survive.

 • Wczesnośredniowieczne grodzisko Bojná-Valy na Słowacji. Nowe interpretacje

  Author: Zbigniew Robak
  Institution: Slovenská akadémia vied
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4819-468X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 36-64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210102
  PDF: hso/28/hso2802.pdf

  The Early Medieval hillfort Bojná-Valy in Slovakia is among the best known structures of this type in Europe. Until recently, it was attributed central functions but a new hypothesis suggests that it served as a kind of barracks.

 • Stav bádania pustovníckych reholí na území Slovenska v stredoveku

  Author: Jaroslav Nemeš
  Institution: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7015-6404
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 61-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220103
  PDF: hso/32/hso3203.pdf

  The state of research into the history of hermitages in medieval Slovakia

  In this historiographical paper, we map the latest state of research into Christian hermitages in medieval Slovakia. We focus on literature on the subject of hermits, the Order of Carthusians and the Pauline Fathers, published after 1989.

 • Žobravé rehole v stredoveku vo vedeckom diskurze na Slovensku po roku 1989

  Author: Gabriel Hunčaga OP
  Institution: Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum, Roma
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7803-5727
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 96-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220104
  PDF: hso/32/hso3204.pdf

  Mendicant orders in the academic discourse on medieval Slovakia after 1989

  The changes in Slovakia that followed the Velvet Revolution of November 1989 created a new exploratory atmosphere in historical science, including the history of medieval monasticism.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart