Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Słowacja

 • Kwestia słowacka a polityka narodowościowa Królestwa Węgier w latach 1848 – 1918

  Author: Grzegorz Baziur
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 158–174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.10
  PDF: apsp/50/apsp5010.pdf

  Niniejszy tekst dotyczy genezy słowackiej świadomości narodowej, która narodziła się w XIX wieku w warunkach nasilającej się polityki madziaryzacji ze strony władz węgierskich. Miała ona miejsce najpierw w ramach monarchii austriackiej, a po ugodzie dworu austriackiego w Wiedniu z elitami węgierskimi i powstaniu Austro-Węgier nasiliła się w ramach Królestwa Węgierskiego. W odpowiedzi na politykę madziaryzacji narody niemadziarskie, w tym Słowacy – a ściślej ich niewielkie elity polityczne i kulturalne – podjęły próbę przeciwstawienia się polityce władz węgierskich. W tekście autor ukazał proces kształtowania się słowackiej świadomości narodowej, rolę Ľudovita Štúra, Jána Kollara i kolejnych działaczy, politycznych, ludzi kultury w tym procesie do 1918 r. Omówił też współpracę Słowaków z innymi narodami niewęgierskimi, mieszkającymi w Królestwie Węgierskim w walce o swoje prawa, przeciwko nacjonalistycznej polityce władz węgierskich, w tym okoliczności związania się Słowaków z Czechami w okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej i w latach jej trwania – zwłaszcza na przełomie 1917 i 1918 r., co ostatecznie doprowadziło do proklamowania w Pradze 28 października 1918 r. Republiki Czechosłowackiej jako jednego z nowych państw Europy Środkowej, powstałego na gruzach Austro-Węgier.

 • SLOVAKIA, AUSTRIA AND THE ALLIES DURING THE YEARS OF WORLD WAR II

  Author: MARIÁN MANÁK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 217-238
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160110
  PDF: hso/10/hso1010.pdf

  The position of Slovakia during the Second World War, unlike its neighbour’s, was significantly different. Whereas Austria lost its independence and became a part of the German Reich, for the first time in its history Slovakia gained its autonomy on 14 March 1939.

 • The values of marginalized Roma in Slovakia

  Author: Hristo Kyuchukov
  Author: Štefan Kati
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 167-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.10
  PDF: em/4/em410.pdf

  W artykule zaprezentowano analizy uzyskanych wyników badań przeprowadzonych wśród marginalizowanych Romów słowackich przy użyciu systemu wartości ludzkich Shaloma H. Schwartza (1992). Rezultaty tych badań mogą być przydatne w wielu aspektach życia publicznego, w formułowaniu metodologii systemu szkolnego i w formułowaniu wytycznych dotyczących Romów, w opiece zdrowotnej i usługach medycznych, we wzmacnianiu prewencji problemów dla szczególnych terenów segregowanych. Rozpatrując różne typy społeczności romskich, wyniki badań w obrębie systemu wartości Romów i jego potencjalne zróżnicowanie mogą stanowić empirycznie weryfikowalne kryterium homogeniczności etnicznej i kulturowej badanej etniczności na Słowacji. Mogą one także przyczynić się do rozwiania stereotypów i uprzedzeń większości wobec ludności romskiej.

 • Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918)

  Author: Jan Rychlík
  E-mail: rychlik@email.cz
  Institution: Filozofická fakulta Univerzita Karlova
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-1005
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 90-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190405
  PDF: hso/23/hso2305.pdf

  The following article describes the struggle of Czechs and Slovaks for independent Czechoslovakia during World War I and explains why Austria-Hungary could not survive.

 • Wczesnośredniowieczne grodzisko Bojná-Valy na Słowacji. Nowe interpretacje

  Author: Zbigniew Robak
  E-mail: zbigniew.robak@savba.sk
  Institution: Slovenská akadémia vied
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4819-468X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 36-64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210102
  PDF: hso/28/hso2802.pdf

  The Early Medieval hillfort Bojná-Valy in Slovakia is among the best known structures of this type in Europe. Until recently, it was attributed central functions but a new hypothesis suggests that it served as a kind of barracks.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart