służba cywilna

 • Konstytucyjne przesłanki dostępu do służby cywilnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  Author: Maciej Kozłowski
  Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 77-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.04
  PDF: ppk/30/ppk3004.pdf

  Szczególnym zainteresowaniem autora jest kwestia obywatelstwa, jako warunku ograniczającego dostęp do służby cywilnej. Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodował związanie Polski normami wspólnotowymi, które z racji zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego mają pozycję uprzywilejowaną w stosunku do norm krajowych. Jednym z fundamentów wewnętrznego unijnego rynku wspólnego jest swoboda przepływu osób. Swoboda ta, na gruncie przepisów doznaje ograniczenia, w stosunku do zatrudnienia w administracji publicznej. Zważyć jednak trzeba, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem w tym przedmiocie, zatrudnienie w administracji publicznej należy rozumieć w sposób wąski tj. wykonywanie władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. W tym zakresie ustawodawca krajowy ma prawo ograniczyć dostęp do zatrudnienia w administracji publicznej wyłącznie do swoich obywateli.

 • Dostęp do służby publicznej w świetle postanowień Konstytucji RP – wybrane zagadnienia

  Author: Anna Michalak
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 145-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.08
  PDF: ppk/21/ppk2108.pdf

  The Constitution of 1997., is the first post-war Polish basic law which includes the guarantee of the right of access to the public service. In the art. 60 of the Constitution, the legislator has decided that Polish citizens enjoying full public rights shall have a right of access to public service on equal terms. Interpretation of the normative content of this provision may not be clear. Those rules do not contain a definition of „public service” or other indications that overcome the problems of interpretation as to the scope of the constitutional guarantee referred to in art. 60 of the Constitution. The purpose of this article is to determine the personal scope of the public service, and in particular to show that both the notary and bailiff, as a public official, but also a lawyer, legal advisor and tax advisor or patent attorney practicing in the so-called aid law perform a public service.

 • Konstytucyjna zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego a założenia służby cywilnej. Wybrane zagadnienia

  Author: Bogusław Przywora
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 207-222
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.02.10
  PDF: ppk/06/ppk610.pdf

  The main goals in my research is to show relation between constitutional incompatibility rule of parliamentary mandate (art. 103) and constitutional assumption of impartiality and political neutrality of civil service (art. 153). An answer for this problem required, first, to show a general regulations in scope of incompatibility rule of parliamentary mandate. It makes a base to reference this rule to solutions in scope of civil service. Incompatibility rule of parliamentary mandate constitute one of the classic political solutions in contemporary parliamentary system. As a justify for introduction the ban of connection the parliamentary mandate with having a specific position in the state apparatus and with public functions was to create an appropriate guarantees of members of parliament independent in case of hold the mandate, and first to eliminate the appear unavoidably some interests conflicts and corruption visions.

 • Prawne regulacje neutralności politycznej służby cywilnej w Polsce

  Author: Magdalena Taraszkiewicz
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1297-8279
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 219-239
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.12
  PDF: ppk/54/ppk5412.pdf

  The principle of neutrality of the civil service is one of the pillars of the functioning of the civil service in Poland and should be strictly observed by its members. The problem is often the very understanding of the word “apoliticality” and the application of this principle in both official and private life by members of the civil service. The purpose of the article is to discuss legal, in particular, constitutional regulations of political neu- trality of the civil service in Poland and to present the problem of the limits of the loy- alty of the civil service to the state apparatus and the limits of state interference in the civil service. The verification of the research thesis will be supported by research based on non-reactive research methods. In addition to literature analysis, a dogmatic and le- gal method will be used to examine the legal acts regulating the political neutrality of the civil service in Poland.

 • Służba cywilna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Author: Kamil Mroczka
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3809-3479
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 171-188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.11
  PDF: ppk/61/ppk6111.pdf

  Civil Service in the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal

  The civil service (c.s.) is a key element of any nation of law. As an institution responsible for exercising the public authority c.s. is not free from political pressure and takeover attempts for the purposes of the party. Polish experience in the creation of a politically neutral c.s. has not been impressive. The first regulation was created during the interwar period. After the World War II, the idea of an independent and professional c.s. was gradually dismantled to be completely abandoned in 1974. After the collapse of PRL, until 1996, there were several unsuccessful attempts to revive c.s. In that year the parliament adopted a basis for the c.s. system but even that attempt was subsequently revised in upcoming years by further changes (three new acts of law). Moreover, it has to be pointed out that during those years the actions of decision-makers concerning the c.s. have been the subject of jurisprudence by the Constitutional Tribunal. The rulings issued by the Tribunal have shaped the operational conditions which are important for c.s. and have developed an interpretation of the constitutional axioms of that institution. Analysis of key sentences of the Constitutional Court is the subject of this paper.

 • Naruszenia ustrojowych wytycznych służby cywilnej

  Author: Wojciech Drobny
  Institution: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7956-4348
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 295-308
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.22
  PDF: ppk/65/ppk6522.pdf

  Violations of the Constitutional Guidelines of the Civil Service

  The article presents the issues of post-constitutional legislative practice, in part concerning the law of the civil service. In the author’s opinion, the Polish Constitution of 1997 sets a solid basis for the functioning of the civil service corps and clearly defines the principles and goals of its functioning (which are: professional, reliable, impartial and politically neutral performance of state tasks). The review of the legislation after 1997 and the jurisprudence of the Constitutional Tribunal was presented at intervals determined by the next civil service law pragmatics. The collected examples of violations of the provisions of the Constitution (in the analyzed time and area) allowed for the formulation of conclusions on the nature and practical significance of civil service law. General assessment is that polish civil service law construction (in accordance with the Constitution) is a difficult task, still unrealized in the law Polish.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart