śmierć

 • Śmierć w młodym polskim kinie. Strategie i reprezentacje zabijania

  Author: Magdalena Urbańska
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2961-1676
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 97-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.07
  PDF: kie/125/kie12507.pdf

  W ostatnich latach filmowcy średniego pokolenia chętnie pokazywali przemoc poprzez jej ujęcie gatunkowe: czy to w thrillerach (filmach o seryjnych zabójcach), czy filmach kryminalnych. Najmłodsze pokolenie filmowe - urodzone w latach osiemdziesiątych - spogląda na ten motyw z zupełnie innej perspektywy. Młodzi twórcy unikają konwencji gatunkowych, przełamując - estetycznie i fabularnie - dotychczas dominujący w rodzimej kinematografii obraz przemocy i stawiając przed nim nowe zadania. W artykule przyglądam się sposobom obrazowania śmierci w najmłodszym kinie, z zaznaczeniem filmowych i społecznych kontekstów oraz analizą ich funkcji. Przedstawiam reprezentacje zabijania w ramach trzech strategii: heroicznej atrakcyjności, arthouse’owej dosadności i generacyjnej diagnozy. Heroiczną atrakcyjność opisuję na przykładzie dwóch filmów o powstaniu warszawskim - Miasto 44 (2014, J. Komasa) oraz Baczyński (2013, K. Piwowarski) - w których estetyzowana śmierć zostaje pokazana jako najwyższy model poświęcenia dla ojczyzny, a jednocześnie pełni rolę atrakcji. Na antypodach takiego obrazu figuruje strategia kina artystycznego, w której zabójstwo ukazane jest jako bezsensowny akt przemocy. Analizy tego motywu, estetycznie wzorowanego na konwencjach zachodniego kina arthouse’owego, dokonuję na przykładzie Placu zabaw (2016, B.M. Kowalski) i Hardkor disko (2014, K. Skonieczny). Za pośrednictwem trzeciego sposobu pokazywania zabijania - występującego w: Obietnicy (2014, A. Kazejak), Reakcji łańcuchowej (2017, J. Pączek) i Bejbi Blues (2012, K. Rosłaniec) - twórcy próbują rysować obyczajowy i psychologiczny portret danej generacji. W artykule szczegółowo analizuję powyższe strategie ukazywania śmierci i reprezentacje obrazów przemocy w najnowszej kinematografii, aby ukazać je jako odmienne na tle dotychczasowych tradycji kina polskiego.

 • ¿El canto a San Francisco o las exequias de Sebastián Ramírez de Fuenleal? Una aproximación al llamado Pipilcuicatl o “Canto de niños” del manuscrito de Cantares mexicanos

  Author: Katarzyna Szoblik
  Institution: Universidad de Varsovia
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 19-67
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal201901
  PDF: sal/9/sal901.pdf

  A song in honor of San Francisco or a funerary song for Sebastian Ramirez de Fuenleal? An interpretation of the so called Pipilcuicatl, “The Children’s Song”, registered in the manuscript of Cantares mexicanos

  The article presents a critical interpretation of one of the songs collected in the 16th-century manuscript known as Cantares mexicanos. “The Children’s Song”, in Nahuatl Pipilcuicatl, is one of the few pieces of this manuscript provided with clear information on the context of its performance, which apparently should facilitate its correct interpretation. However, as the present analysis shows, the song in question is in fact a result of various reelaborations of the more ancient models. It is an overlap of diff erent semantic levels corresponding to diverse ideologies, objectives, events and socio-politic contexts, such as: the ancient indigenous rituals, funerary celebrations, Medieval and Renaissance Christian popular beliefs and aesthetics, as well as the contemporary Colonial aesthetics of the New Spain. The objective of this article is to indicate the possible meanings that might have been attributed to diff erent elements of this song by the Spaniards and the indigenous participants of the celebration.

 • Argentinos, bestias, chaqwa y pishtacos. La experiencia del terror, la crueldad y la muerte en la conciencia colectiva de los serranos en el periodo del confl icto interno en el Perú

  Author: Joanna Pietraszczyk-Sękowska
  Institution: Universidad de Łódź
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 127-162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal201904
  PDF: sal/9/sal904.pdf

  Argentinos, bestias, chaqwa y pishtacos. The experience of terror, cruelty and death in the collective consciousness of Andean villagers during the internal conflict in Peru

  The problem of internal conflict in Peru is a popular research topic that has been analyzed from various scientific perspectives by both domestic and foreign researchers for almost four decades. In addition to the dominant historical and political approaches (mainly focused on structural features of war and its impact on the current shape of the state and society) as well as the anthropological ones (primarily devoted to socio-cultural sources and following reveals of the problem), a significant place is also occupied by the studies of violence, taken up by various disciplines. Application of this perspective is, however, an exceptionally complex task, since, as in the lens, it concentrates systems of links between phenomena and actors, whose figures cannot be clearly outlined. It is particularly evident in relation to forms, scale and perception of terror in the Andes. The article aims at looking for the answer to the question what was going to be the role of the title “terror, cruelty and death” in the military activities in the Peruvian province and how they ultimately influenced collective consciousness of Andean villagers and their attitudes in conflict. Therefore, the analysis concerns, first of all, forms and goals of violence in the Andes and the ways in which serranos visualized them, and then, reactions of the latter to the war experience of dehumanization, death and destruction.

 • Narconovela colombiana: narrativa de corte thanático

  Author: Adriana Sara Jastrzębska
  Institution: Universidad de Bielsko-Biała
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 193-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal201907
  PDF: sal/9/sal907.pdf

  Colombian narco novel: a Thanatotic narrative

  This article comprises an inventory of the motif of death within the narrative syntax of several Colombian narco novels. “Sicaresca” novels by Fernando Vallejo, Jorge Franco and Arturo Alape will be discussed. The construct of the characters, young contract killers, whose violent and premature deaths are seen as their fate, will be shown to display an indisputably “Thanatotic” facet. In the second part of this article, the ritual dimension of death, presented in the novels “Comandante Paraíso” by Gustavo Álvarez Gardeazábal and “Leopardo al sol” by Laura Restrepo, will be analysed. The last part will be dedicated to the iconic and symbolic dimension of Pablo Escobar’s death depicted in “El ruido de las cosas al caer” by Juan Gabriel Vásquez and “Happy birthday, capo” by José Libardo Porras.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart