social communication

 • Portale społecznościowe jako narzędzie promocji i public relations w społeczeństwie informacyjnym Perspektywy rozwoju

  Author: Tomasz Słapczyński
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 50-61
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018105
  PDF: kim/2018_1/kim2018106.pdf

  Social networking sites as promotion and public relations tools in the information society – development perspectives
  The article aims to familiarize with the development of the Internet as a means of communication and promotion tool as well as public relations in contemporary global society and the society of electronic media. The share of electronic channels in interpersonal communication is constantly growing, becoming a dominant way of media communication in the world. This does not mean that it will be the only way of communication, but it should be noted that it will be the dominant one. The article attempts to approximate the issue of the development of new media in terms of statistics and quantity, but also because of the demographics and geographical location of users. It shows the structures and possibilities as well as potential ways of media development in the future. The statistics come from research centers mainly from the United States of America. The analysis covers general issues of social media, mainly social media portals and their scale of impact on the global society. It should be noted that the attitude of enterprises to society has changed. Thanks to better data, more detailed advertising parameters and a growing user base, social media is one of the ways to invest. Adaptation of social media by older people is constantly growing – which means that more companies can benefit from ads targeted directly to this group. When choosing a social network to advertise, make sure that the adoption of social media by the target age group is high.

 • Signals of Adaptive Social Readiness as a Cornerstone and a Driving Force of Russian Authoritarianism

  Author: Iwona Massaka
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1197-2046
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 9-22
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192201
  PDF: npw/22/npw2201.pdf

  The aim of this article is to show the relationship between, the features (in cultural, sociological and political science terms) exhibited by contemporary Russian society and the political regime (in holistic terms by J. Linz), that existed in the Russian Federation (in the years 2007–2015). We assume that an evolution from stable contemporary Russian society to amalgams system combining elements of authoritarianism with dictatorship has taken place during this period. We point out the essential features that constitute the nature of Russian society and social behavior of political importance. Referring to the theory of “the state in society” by D. Migdal, We put the thesis that it is just the Russian way of thinking resulting in certain behavior, that causes the permanence of contemporary Russian society with a tendency to move on the line continuum toward totalitarianism. Proving that Russian society is not a civil society, but a state society, we determine the structure, the role and the modes of operation of Russian intra-system opposition.

 • O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki - „Zerwany kłos”

  Author: Marcin Szewczyk
  Institution: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3699-5559
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 163-182
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.12
  PDF: kie/125/kie12512.pdf

  Celem analizy Zerwanego kłosa jest zbadanie jego wartości. Badanie to wyróżnia dwa możliwe sposoby oceny filmu. Pierwszy sposób dotyczy jakości filmu jako wyrazu działania estetycznego. Wiąże się ono z traktowaniem filmu jako sztuki. W tym zakresie decydujące znaczenie mają kwestie formalne i umiejętność wykorzystania przez twórców stylistyki filmowej oraz skonstruowania spójnej opowieści. Drugie sposób wiąże się z gatunkowym przyporządkowaniem tego filmu. W kinie religijnym (hagiografia) najważniejsza może być przekazywana idea, choć jednocześnie można zachować zasady konstrukcji znaczeń w filmie. Ogólną ramą metodologiczną są trzy aspekty dyskursu van Dijka. Na poziomie szczegółowym wykorzystane jest klasyczne podejście do języka i stylistyki filmu, podejście neoformalistów amerykańskich oraz koncepcji stylu zerowego. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują na niską wartość filmu z punktu widzenia sztuki filmowej i wysoką wartość w zakresie realizacji celów gatunkowych (tu: ideologicznych). Negatywna ocena wynika z nadmiaru wykorzystania przez młodych twórców możliwości technicznych i warsztatowego (zbyt licznego) stosowania formalnych rozwiązań możliwych w ramach stylistyki filmowej. Pozytywne wniosek w zakresie realizacji zakładanego celu wiąże się ze skutecznością dotarcia do zdefiniowanego przez producenta odbiorcy, tak pod względem ich liczby, jak i w zakresie przekazanych idei, zgodnych z ich światopoglądem. Pomimo deklaracji twórców o rzetelnym odtworzeniu rzeczywistości życia błogosławionej Karoliny Kózkówny, konieczność przekazu zaplanowanych koncepcji wprowadziła kreacyjne wątki treściowe, wpływając na realność przedstawianej historii i wprowadzając problemy ze spójną i sprawną rekonstrukcja fabuły. Rozszerzyło to zakres promowanych wartości poza te związane z życiem głównej bohaterki filmu, odnosząc je do współczesnego polskiego dyskursu politycznego i społecznego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart