social exclusion

 • Migrant Children and Youth “On the Move”: Between the Legacy of the Past and Challenges of the Future

  Author: Urszula Markowska-Manista
  Institution: University of Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0667-4164
  Author: Krzysztof Sawicki
  Institution: University of Bialystok
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8192-9975
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 9-23
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.02.01
  PDF: kie/124/kie12401.pdf

  The paper presents thematic analyses relating to migration processes, situated between the Legacy of the Past and Challenges of the Future. The authors focus on a complex migration process referring to key factors that characterise it as well as dominant concepts in host societies: segregation and integration. The theoretical considerations undertaken in the text are primarily oriented towards presenting the diverse situation of Migrant Children and Youth “On the Move” as a category of the young generation affected by migration processes. The text is an attempt to reflect on the functioning of migrant backgrounds in the context of children’s and adolescents’ integration with the new place of residence. Particular attention was drawn to fragile areas generating distance, social exclusion and consequently hindering the process of integration.

 • Iluzoryczność procesu inkluzji społecznej

  Author: Grażyna Dryżałowska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 91-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.06
  PDF: kie/123/kie12306.pdf

  Contrary to the huge involvement of various social groups, implementation of numerous aid programmes, social exclusion, discrimination, marginalisation are still present in various social groups all over the world, and various strategies of social inclusion, including administrative and legal tools for its practical implementation, prove to be ineffective. The aim of this article is to indicate mutual dependencies and conditions as well as social contexts determining the illusory nature of inclusion activities undertaken, first of all, in relation to people with disabilities, but also people excluded from reasons other than disability.

 • Dermatologiczna choroba przewlekła jako czynnik ryzyka wykluczenia społecznego

  Author: Magdalena Wałachowska
  Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 263-282
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.16
  PDF: kie/123/kie12316.pdf

  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki jakości życia osób z przewlekłą chorobą dermatologiczną. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano pojęcie choroby przewlekłej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby dermatologicznej jako kategorii piętna powodującego marginalizację oraz wykluczenie społeczne. Część druga dotyczy jakości życia osób z chorobą dermatologiczną na płaszczyznach: fizycznej, psychicznej oraz społecznej. W części trzeciej opisano trudności terapeutyczne i funkcjonalne, których doświadczają osoby cierpiące na wybrane schorzenia dermatologiczne: atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate oraz łuszczycę. Zakończenie jest próbą wskazania przykładów działań pomocowych podejmowanych przez sektor pozarządowy na rzecz osób chorujących dermatologicznie.

 • Środowiska w(y)łączające dorosłe osoby z zaburzeniami autystycznymi

  Author: Anna Zamkowska
  Institution: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 283-295
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.17
  PDF: kie/123/kie12317.pdf

  Celem artykułu jest wskazanie zarówno na te elementy środowiska społecznego, które włączają osobę ze spektrum zaburzeń autystycznych do swego grona, udzielając jej wsparcia, jak i te elementy, które mają charakter wykluczający, czy to w sposób jawny, deklarowany, czy też ukryty, pozornie włączający. Na tle rozważań dotyczących porównania środowiska włączającego i wyłączającego zaprezentowano opisy przeżyć dwóch dorosłych mężczyzn z zaburzeniami autystycznymi doświadczających konsekwencji obu omawianych zjawisk w retrospektywnej narracji ich matek. Z prezentowanych analiz wyników badań zagranicznych i pogłębionych wywiadów wynika, że zarówno środowiska z założenia włączające (szkoła inkluzyjna), jak i segregacyjne (szkoła specjalna) zawierają elementy społecznie włączające oraz wykluczające osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych. Do włączających elementów środowiska można zaliczyć nauczycieli - prezentujących nastawienia pro- integracyjne i kształtujących wśród rówieśników pozytywne zachowania społeczne o charakterze integracyjnym i chroniącym osoby narażone na wiktymizację. Negatywne doświadczenia wiktymizacji mogą prowadzić do nasilenia zaburzeń nerwicowych i poczucia osamotnienia, i izolacji społecznej. Natomiast pozytywne doświadczenia szkolne i udział w zorganizowanych działaniach społecznych jest predykatorem większego udziału osób ze spektrum zaburzeń autystycznych w niezorganizowanych działaniach społecznych w życiu dorosłym.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart