social work

 • Kultúra osady v subsystéme kultúry

  Author: Michal Kozubík
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 136-153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.05
  PDF: em/3/em305.pdf

  Artykuł przygotowany w ramach projektu VEGA 1/0170/11 obejmuje trzy części. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych definicji terminologicznych, druga – jest obszarem analizy badanego środowiska – mniejszości romskiej w kontekście tzw. teorii ugruntowanej; natomiast końcowa część, będąca podsumowaniem – prezentuje wyniki badań i zalecenia do praktyki edukacyjnej w zakresie pracy socjalnej. Celem artykułu jest również zaprezentowanie alternatywnej drogi specjalistom zajmującym się daną dziedziną, polegającej na specyficznym zdefiniowaniu pojęć i innych, dotychczas niezbyt często stosowanych, podejść metodologicznych. Opracowanie jest także przeznaczone dla studentów kierunków pomocowych (przede wszystkim usługi socjalne i doradztwo, ewentualnie praca socjalna), przy czym może służyć jako uzupełniający materiał edukacyjny w ramach pracy socjalnej w terenie, pracy w środowiskach mniejszościowych lub jako pokaz stosowania metody jakościowej w badaniach.

 • Postawy wobec pracy z osobami starszymi rosyjskich i polskich studentów kierunku „Praca socjalna” jako wyznaczniki kształcenia przyszłych pracowników służb społecznych – instrumentów kadrowych polityki społecznej

  Author: Natalia Shurlakova
  Institution: Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostoyevskego w Omsku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8750-4698
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 136-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202108
  PDF: cip/19/cip1908.pdf

  Wraz z globalnym starzeniem się populacji praca socjalna z osobami starszymi nabiera coraz większego znaczenia dla społeczeństwa. Jednym z głównych warunków skutecznego prowadzenia pracy socjalnej z osobami starszymi jest szkolenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających m.in. pozytywną postawę w zakresie pracy z osobami starszymi. Postawy pracowników socjalnych powstają w dużym stopniu podczas przechodzenia kształcenia zawodowego. W artykule opisano wyniki badania komponentu poznawczego postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunku „Praca socjalna” z Rosji (m. Omsk) i Polski (m. Lublin i m. Kielce). Jest ono częścią badania postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunków pomocowych, prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kanios w ramach Programu im. L. Kirklanda.

 • Dokąd zmierza praca socjalna? – Na podstawie analizy tekstów prof. Ryszarda Borowicza „Whither Socjal Work?”

  Author: Aneta Baranowska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Author: Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 349-362
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.04.22
  PDF: kie/104/kie10422.pdf

  The purpose of this article is an attempt to show the development of Polish social work based on the works of Prof. Ryszard Borowicz. In the text were subjected to scientific reflections definitions and the main categories of research described by the author, which may be a starting point for the development of the theory and practice of social work (human dignity, work, equality and social justice, the auto-selection). The author devotes attention to questions of education and social work tasks facing contemporary social work. Text analysis R. Borowicz has allowed many findings. The main thing is that social work is transdisciplinary and interdisciplinary science that combines the traditions of different disciplines (especially sociology, pedagogy, social policy), the creation of social theory and practice should benefit from the experience of the world, but without forgetting the native and most importantly you need think about the future, and not focus on the present, because there will be more social problems and new needs that challenge for social work. Notably, many of the issues raised by the researcher is still valid and therefore worth reaching for his works and re-discover them.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart