society

 • Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej

  Author: Karolina Czerwiec
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3774-6901
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 344-364
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.19
  PDF: em/15/em1519.pdf

  Ze względu na nietolerancję społeczną zachowań związanych z tożsamością płciową, większość osób transpłciowych doświadcza poważnego stresu na różnych etapach swojego życia. Aspekty relacji społecznych są istotne dla godnego i przyjaznego funkcjonowania dziecka transpłciowego w szkole i jego osiągnięć szkolnych, a następnie – już jako osoby dorosłej – ścieżek rozwoju zawodowego i podejmowania relacji społecznych. Podczas gdy niektóre szkoły i miejsca pracy oferują bezpieczne przestrzenie, wiele osób transpłciowych wciąż doświadcza negatywnych, wrogich i niebezpiecznych środowisk. Bez określonych działań mających na celu ochronę osób transpłciowych i szerzenie wiedzy na temat transpłciowości w społeczeństwie, większość osób o nienormatywnej tożsamości płciowej pozostaje podatna na dyskryminację, nękanie i zastraszanie. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie trudności w funkcjonowaniu społecznym osób transpłciowych i wskazanie propozycji rozwiązań zmierzających do poprawy ich sytuacji w warunkach wykluczenia.

 • Zagadnienie organizacji państwa i społeczeństwa polskiego w epoce piastowskiej w dorobku naukowym Aleksandra Gieysztora oraz Gerarda Labudy

  Author: Zbyszko Górczak
  E-mail: zbyszkog@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9258-145X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 116-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210305
  PDF: hso/30/hso3005.pdf

  The main theses of the authors concerned the mutual relation between social changes and the formation of state organisation, the militarisation of the Early Piast State (G. Labuda) and the question of the native, pre-foundation beginnings of urban life in Poland. In their research, A. Gieysztor and G. Labuda often used the methods of retrogression and comparison; in addition, G. Labuda appreciated the importance of archaeological findings.

 • Social media presence, active political participation. An empirical research report on the effects of a politician’s social activities

  Author: Kyle Hassing
  Institution: University of Amsterdam
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 106-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202106
  PDF: cip/19/cip1906.pdf

  Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między obecnością polityki w mediach społecznościowych a aktywnymi intencjami obywatelskimi w zakresie partycypacji politycznej. W tym badaniu obecność w mediach społecznościowych mierzy się za pomocą interaktywności i personalizacji, ponieważ wcześniejsze badania wprowadziły koncepcję obecności społecznej. W niniejszym badaniu zamiary aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym zostały zdefiniowane jako zamiar głosowania, zamiar demonstracji oraz zamiar prowadzenia kampanii na rzecz polityka. Stworzono trzy hipotezy ze zmiennymi interaktywnością i personalizacją oraz połączonym efektem obu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart