South Korea

 • Nation Branding through Internationalization of Higher Education: A Case Study of African Students in South Korea

  Author: Jeong Kyung Park
  Author: Yong Deog Kim
  Author: Kaia DeMatteo
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 52-63
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.45.3.04
  PDF: tner/201603/tner20160304.pdf

  This study focuses on the effect that internationalization of higher education has on the nation branding of South Korea. To better understand the role that international students in higher education play in nation branding, research is needed on the actual experiences of international students in the country. In this study, current and former African university students’ experiences living and studying in South Korea are investigated. This study, therefore, uses the nation branding framework within the context of South Korea and the role of higher education as an image enhancement strategy geared toward global public inclusion; its focus is on the experiences of African students. In order to obtain multiple perspectives on African student experiences, a survey was conducted using a questionnaire. The empirical evidence obtained in this study demonstrates that African students’ experiences in South Korea are relevant in their perceptions of the host country. The results suggest the positive impact that the South Korean government has on improving the country’s image through encouragement of internationalization of higher education, especially among African students who come to the country for their tertiary education.

 • Skuteczność stosowania soft power Republiki Korei w Japonii i w Chinach

  Author: Julia Trzcińska
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 58-73
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.04
  PDF: apsp/61/apsp6104.pdf

  Tekst jest próbą zwrócenia uwagi na problematykę korzystania z narzędzi miękkiej siły na przykładzie Korei Południowej i zjawiska zwanego Koreańską Falą oraz jego odbioru z państwach sąsiadujących – ChRL i Japonii. Opisując dwa konkretne konflikty z tymi państwami, artykuł stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie są granice korzystania z potencjału soft power oraz jakie skutki negatywne może ono przynieść.

 • Długa droga do wolności - problemy adaptacyjne północnokoreańskich uciekinierów w Korei Południowej

  Author: Natalia Matiaszczyk
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1310-0732
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 145-163
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212907
  PDF: npw/29/npw2907.pdf

  The long way to freedom - adaptation problems of North Korean defectors in South Korea

  Although South Korea and North Korea have shared a common national and cultural heritage for thousands of years, they have become de facto stranger to each other in the last few decades. They differ not only in a different political and economic system, but also in the mentality and lifestyle of ordinary citizens, and in language. Since the 1990s, the number of North Korean defectors has increased. Those who decide to escape to South Korea encounter many problems in their new homeland. The aims of this article is to present the main adaptation problems faced by North Korean defectors, such as trauma, discrimination and problems with assimilation in South Korean society. There are also shown the examples of how to overcome or reduce them, as well as what support from the South Korean authorities looks like.

 • Contemporary Family Policy in South Korea: Towards the Increase of Fertility

  Author: Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 89-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.06
  PDF: apsp/71/apsp7106.pdf

  The paper focuses on the assessment of how effective the Korean government’s actions taken to increase the fertility rate are. South Korea is a country with a very low fertility rate which is below the replacement level. This demographic situation causes the ageing of the Korean population. The paper shows the contemporary family policy, the analysis of sociodemographic indicators and the analysis based on the data from the Korean Longitudinal Survey of Women and Families in the two periods of time: in 2007 and 2018, in order to show changes in the fertility intentions among the Korean women – in the sociological perspective. The statistical analysis indicates that the majority of the respondents had no intentions of having children. The results indicate that the Korean government’s actions are not sufficient to create an environment supporting the family in fertility intentions and behaviour, which is reflected in the continued low fertility rate.

 • Determinants and Implications of Political and Economic Relations between China and South Korea during the Reign of Xi Jinping

  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Asia and Pacific Society in Toruń
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 129-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.08
  PDF: apsp/71/apsp7108.pdf

  Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań i implikacji charakteryzujących relacje chińsko- -południowokoreańskie za rządów Xi Jinpinga na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Celem moich rozważań będzie opisanie aktualnego stanu rzeczy we wzajemnych stosunkach oraz próba przeanalizowania, jak relacje obu podmiotów będą wpływać na konfigurację międzynarodową systemu bezpieczeństwa na terenie Azji Wschodniej. Na wstępie niniejszego studium prześledzę historię wzajemnych relacji za czasów zimnej wojny i proces normalizacji stosunków. Następnie przeanalizuję kontakty na linii Chiny–Republika Korei od 2013 r. i objęcia przez Xi Jinpinga oraz Parka Geun-hye sterów władzy w swoich krajach, skupiając się na najistotniejszym wówczas dla obustronnych związków problemie programu nuklearnego Korei Północnej. Niezwykle ważnym zagadnieniem w niniejszym tekście jest poruszenie kwestii zainstalowania na terenie Korei Południowej amerykańskiego systemu przeciwrakietowego THAAD w lipcu 2016 r., co doprowadziło do pogorszenia się relacji między Chinami a Republiką Korei, gdyż chiński rząd potraktował ten krok jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ChRL. Istotnym punktem moich rozważań będzie także znaczenie rywalizacji amerykańsko-chińskiej dla kontaktów między rządami obu omawianych w tekście krajów azjatyckich. W dalszej części opisuję kontakty Pekin–Seul po wybuchu epidemii koronawirusa na przełomie 2019 i 2020 r. Dodatkowo poruszam także problem powiązań ekonomicznych obu państw. W podsumowaniu chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości należy spodziewać się intensyfikacji stosunków Pekin–Seul. Zamierzam stwierdzić, jak przybierająca na sile rywalizacja na linii Stany Zjednoczone–Chiny może przyczynić się do modyfikacji priorytetów dyplomacji południowokoreańskiej.

 • Antyjapońskie resentymenty i nacjonalizm reakcyjny w Korei Południowej

  Author: Joanna Beczkowska
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5918-5677
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 103-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap202107
  PDF: ap/24/ap2407.pdf

  Anti-Japanese Resentments and Reactivist Nationalism in South Korea

  Understanding the importance of Japan’s place in the South Korean nationalism helps to explain the causes of contemporary conflicts between Seoul and Tokyo. The power of the anti-Japanese resentments in South Korea can surprise outside observers who do not take into account the importance of nationalism. While everyday anti-Japanese resentments may go unnoticed, they are reproduced by “banal” nationalism. Due to this, they can be used for national mobilization at any time. This research examines South Korean nationalism based on anti- Japanese resentments, which can now be described as reactivist nationalism. This concept is proposed in our text to describe the change in the function of Korean nationalism based on anti-Japanese resentments while still putting Japan (or rather, a certain rhetorical vision of Japan as a colonizer) in the role of the Significant Other. Anti-Japanese resentments began to function as a means of mobilizing the nation in response not only to Japanese actions, seen as provocations, but also to express the people’s dissatisfaction with their own government (by linking authoritarian rule with the legacy of the colonial period). Understanding the role of anti-Japanese resentment is a key to assessing South Korea’s decisions, both domestically and internationally.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart