space

 • Przestrzeń jako dynamiczny kontekst współczesnej władzy politycznej

  Author: Artur Laska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 113-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.07
  PDF: apsp/62/apsp6207.pdf

  Autor niniejszego artykułu stawia sobie za cel analizę wpływu współczesnej transformacji przestrzeni oraz jej postrzegania na relacje władzy politycznej. Kontekst przestrzenny władzy sprowadza zarówno do jej korelatów materialnych, jak i niematerialnych, gdzie składają się na nią także konstrukty wytwarzane społecznie. W pierwszej kolejności przedmiotem analizy staje się więc wyróżnienie wzajemnych relacji między tak określonymi fenomenami. W dalszej części autor uwydatnia zjawisko dywersyfikacji źródeł władzy oraz analizuje jej dynamikę jako zasadniczą konsekwencję heterogenicznego charakteru przestrzeni. Na tej podstawie wyciąga wnioski teoretyczne, które mają stać się przydatne w badaniach empirycznych, a ponadto proponuje jeden z możliwych kierunków pożądanego organizowania władzy we współczesnych demokracjach.

 • Wzmożona obecność języka wykluczającego w polskiej przestrzeni publicznej - alert dla pedagogów

  Author: Elżbieta Górnikowska-Zwolak
  E-mail: gornikowska@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0092-7880
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 126-141
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.08
  PDF: kie/123/kie12308.pdf

  Kultura jest nierozerwalnie związana z językiem; język jest rodzajem przewodnika kulturowego, ułatwia jej zrozumienie. Język jest zarówno spoiwem społeczeństwa, jak i narzędziem ekspresji, a dla jednostki potężnym czynnikiem rozwoju indywidualności. Stąd konieczność zainteresowania się przez pedagogów językiem - niewidzialnym środowiskiem edukacyjnym. Przestrzeń edukacji, analizowana tu przez pryzmat języka, pozostaje w ścisłym związku z przestrzenią publiczną, dlatego wgląd w sferę publiczną i dyskurs publiczny wydają się niezbędne. Transformacja polskiego społeczeństwa w latach 90. XX wieku ujawniła jego wewnętrzną różnorodność i co się z tym wiąże - potrzebę znalezienia języka, który pozwoliłby na komunikację i opis nowej rzeczywistości bez ranienia kogokolwiek. Jednak zjawisko poprawności politycznej nie zyskało w Polsce akceptacji. Co więcej, szerzy się mowa nienawiści, język wykluczający różne kategorie społeczne. Jest to sygnał, który zachęca nas, Wzmożona obecność języka wykluczającego w polskiej przestrzeni publicznej 127 pedagogów, do zainteresowania się przestrzenią historyczną, odniesieniem do czasu, w którym żyjemy, do zjawisk zachodzących w przeszłości i określających przyszłość. Jest to również sygnał alarmowy dla pedagogów i nauczycieli. Należy postawić pytanie o rolę edukatorów, ich zaangażowanie w ulepszanie świata. Jest to także pytanie o samoidentyfikację pedagogów - nauczycieli akademickich.

 • Space Defense in Europe. Policy and Security Aspects

  Author: Małgorzata Polkowska
  E-mail: mpolkowska@wp.pl
  Institution: War Studies University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6633-2222
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 127-139
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020207
  PDF: ppsy/49-2/ppsy2020207.pdf

  Today countries participating in space activities, share serious concerns about militarization of space. The defense of space can become an important issue in the international arena, because counteracting emerging threats will probably be associated not only with the development of technology and operational capabilities, but also with the creation of political alliances or attempts at international agreement on certain “rules of the game” for space operations. Ultimately, the growing importance of “space for defense” creates the need for “defense of space”. Individual countries remain the main actors in the field of space defense. Military strategies are defined at national level, and the development and exploitation of military space assets are managed by national organizations. Today, most European countries recognize space as a strategic area, next to land, sea, air and, increasingly, cyberspace, but they have adopted different policies and doctrines depending on their sensitivity, priorities and concerns. European space forces also have different governance structures with significant differences in the distribution of roles and responsibilities, including space agencies and private entities.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart