społeczność lokalna

 • Animacja społeczno-kulturalna w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo

  Author: Edward Nycz
  E-mail: edward.nycz@uni.opole.pl
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 201–217
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.13
  PDF: kie/121/kie12113.pdf

  The article presents the problem area of animation as a pedagogical method of working in the environment which is differentiated as regards its social, cultural and regional aspects. The environmental diagnosis is meant to identify local capitals which can offer support for a group of animators participating in the socio-cultural project, whose goal was activation of the examined local community. The author shows the role of the institution of culture functioning in the region of cultural and ethnic frontier in the social reception.

 • Tożsamość – religia – miasto. Konteksty obecności tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej1

  Author: Emilia Moddelmog-Anweiler
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 38-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.02
  PDF: em/4/em402.pdf

  Tożsamość religijna w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej ulega aktualnie silnym przemianom związanym zarówno z konsekwencjami transformacji systemowej, zmianami kulturowymi, jak i przemianami wewnątrz Kościołów. W nowych demokratycznych warunkach w państwach takich jak Polska, Słowacja i Ukraina tożsamość religijna staje się także jedną z tożsamości zbiorowych manifestowanych w sferze publicznej i istotnych nie tylko w kontekście dyskursu publicznego, ale także w kontekstach lokalnych, tj. tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca. Autorka przedstawia w artykule refleksje dotyczące znaczeń religijnej tożsamości zbiorowej w lokalnej przestrzeni publicznej. Są to spostrzeżenia wyłaniające się z prowadzonych badań jakościowych. Zarysowują się tutaj trzy istotne konteksty znaczeń tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego: 1) specyfika roli religijności i religii w życiu publicznym w tej części Europy, 2) kulturowe i instytucjonalne znaczenia identyfikacji religijnej w odniesieniu do tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca, 3) problematyka narracji wokół wieloreligijnego dziedzictwa sakralnego w społecznościach lokalnych, która wprowadza nowy sposób percepcji religijnej tożsamości jako kulturowego zasobu związanego z miejscem i pamięcią.

 • Percepcja społeczna Innego kulturowo w przestrzeni wschodniego pogranicza Polski

  Author: Jolanta Muszyńska
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 69-83
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.03
  PDF: em/1/em103.pdf

  Artykuł porusza kwestie percepcji Innego kulturowo w społecznościach lokalnych jednorodnych i zróżnicowanych pod względem kulturowym. Głównym odniesieniem są tu badania przeprowadzone wśród młodzieży licealnej dwóch społeczności lokalnych o odmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą przede wszystkim kwestii poziomu dystansu społecznego w odniesieniu do różnych sytuacji społecznego funkcjonowania z Innym kulturowo.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart