środowisko naturalne

 • Аппликация естествоведческих, технических и культурно-общественных данных в региональном воспитании

  Author: Zlatica Hul’ová
  Author: Miroslava Gašparová
  Author: Ružena Tomkuliaková
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 132-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.08
  PDF: em/4/em408.pdf

  Naczelnym celem słowackiej edukacji na poziomie elementarnym jest sprzyjanie rozwojowi indywidualnemu każdego dziecka w bliskim kontakcie ze środowiskiem jego życia. Kształcenie nastawione jest na dostarczenie podstawowej wiedzy, kształtowanie umiejętności, postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie. Najbliższą przestrzenią życia jest środowisko lokalne, daje ono podstawy do kształtowania stosunków społecznych i systemu wartości. W tekście tym autorki ukazują specyfikę edukacji regionalnej na poziomie kształcenia elementarnego przez pryzmat cech regionu: środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego, technicznego i ich znaczenia w rozwoju i wychowaniu dziecka.

 • Prawo do godnej przyszłości oraz prawo do życia w czystym powietrzu w świetle wartości i zasad konstytucyjnych

  Author: Anetta Breczko
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4856-5396
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 419-430
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.33
  PDF: ppk/63/ppk6333.pdf

  Right to a future consistent with human dignity and right to clean air in light of constitutional values and rules

  This article is concerned with the right to a future consistent with human dignity and the right to clean air. Environmental protection is one of the constituents of ecological security. Actions taken to ensure ecological security and protection of natural environment are multidimensional in character. They pertain to not only the duties of public authority but they also strongly affect the area of rights and liberties of an individual. The right to environment of adequate quality is a fundamental human right. Public authorities should strive to improve the present state of the environment and direct its subsequent development such that current as well as future generations can lead a dignified life. The right to clean air ought to be interpreted as a personal right resulting from constitutional values and rules.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart