stan klęski żywiołowej

 • Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni

  Author: Jakub Rzucidło
  E-mail: jakub.rzucidlo@gmail.com
  Institution: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Author: Justyna Węgrzyn
  E-mail: j.wegrzyn@wpa.uz.zgora.pl
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 131-158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.07
  PDF: ppk/27/ppk2707.pdf

  In the article the Authors presented a problem of extraordinary measures in the event situations of particular danger in cyberspace. The analysis of this issue is made on the basis of constitutional and legal solutions (Act of martial law, Act of the state of emergency, Act of the state of natural disaster). The Authors refered to the concept of cyberspace and classified the risks in this area. The also assessed the appropriateness of the measures adopted by the legislature.

 • Restrictions on Human Rights and Freedoms During the Time of Epidemic in Poland

  Author: Agnieszka Gajda
  E-mail: agnieszka.gajda@ug.edu.pl
  Institution: University of Gdansk
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1348-174X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 17-27
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.01
  PDF: ppk/57/ppk5701.pdf

  When in 2020 the World Health Organization announced a COVID-19 contagious disease pandemic, it was clear that governments must take actions to limit the consequences of pandemia. Poland was one of the first to introduce far-reaching measures, limiting freedom of movement and closing an increasing number of business and activities. The Polish Constitution contains potential extraordinary measures, including the provision for declaring a “state of natural disaster”, but the Polish government has refrained from enacting it. Instead, it is based on a “state of epidemic”, which is not provided for in the Constitution as the legal ground for limiting human rights. The purpose of this study is to answer the question whether human rights restrictions introduced during the epidemic have a sufficient legal basis from the point of view of the Polish Constitution and the resulting principles.

 • Czy Konstytucja RP jest przystosowana do czasów kryzysu? Wybrane problemy i postulaty de lege ferenda

  Author: Janusz Roszkiewicz
  E-mail: j.roszkiewicz@wpia.uw.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5055-2215
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.09
  PDF: ppk/60/ppk6009.pdf

  Is Polish Constitution adjusted to the times of crisis? Selected problems and de lege ferenda propositions

  The subject of this article is the question whether the Constitution of the Republic of Po- land of 1997 provides sufficient guarantees for the continuity of government and cooper- ation of public authorities in the event of sudden threats such as war, rebellion, natural disaster or terrorist attack. The analysis shows that the Constitution of the Republic of Poland is prepared for standard emergency situations, but does not contain procedures in the event of the worst-case scenarios: necessity of state of emergency during electoral campaign; failure to gather a minimum quorum of 230 deputies for the needs of a ses- sion of the parliament; the death of top politicians in the state.

 • Stan klęski żywiołowej jako przedmiot aktywności poselskiej w latach 2005–2019

  Author: Karol Piękoś
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 62-76
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.04
  PDF: apsp/70/apsp7004.pdf

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. stworzyła możliwość wprowadzenia trzech odmiennych stanów nadzwyczajnych w sytuacji szczególnych zagrożeń. Specjalne przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych zostały określone w trzech odrębnych ustawach, które zostały przyjęte w 2002 r. W latach 2005–2019 w Polsce wystąpiły liczne zdarzenia, które media określały jako klęski żywiołowe. Pomimo że regulacje ustawowe obowiązują od 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 62 poz. 558), w Trzeciej Rzeczypospolitej nigdy nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego. Posłowie w ramach swojej aktywności parlamentarnej kierowali na przestrzeni V, VI, VII i VIII kadencji zapytania i interpelacje w tej sprawie. Analiza aktywności poselskich związanych ze stanem klęski żywiołowej może być pomocna przy próbie identyfikacji sposobu postrzegania tego stanu nadzwyczajnego przez polityków, a to z kolei pozwoli ustalić przyczyny nieposługiwania się tym instrumentem prawnym przez rządzących.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart