stan wojenny

 • Postawy polityczne w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce

  Author: Marcin Wałdoch
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 412-422
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201726
  PDF: cip/15/cip1526.pdf

  W artykule tym autor przedstawił postawy polityczne wśród Nowozelandczyków i Polonii nowozelandzkiej wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w 1981 r. W trakcie prowadzonego badania ujawniono następujące zjawiska, które towarzyszyły postawom politycznym wyrażanym w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce: nowozelandzkie związki zawodowe zajmowały stanowiska dychotomiczne wobec „Solidarności”; antykomunizm ówczesnego rządu nowozelandzkiego; konflikt polityczny w środowiskach polskiej emigracji politycznej; wysoką zdolność Polonii do mobilizacji politycznej. Przeprowadzone badanie stanowiło podstawę do potwierdzenia hipotezy, stanowiącej przypuszczenie, że Polacy jak i Nowozelandczycy w Nowej Zelandii ujawniali postawy antykomunistyczne w okresie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a społeczeństwo nowozelandzkie wspierało Polaków w Nowej Zelandii w ich postawach antykomunistycznych i działaniach na rzecz wyrażenia dezaprobaty dla reżimu komunistycznego i rozwiązania opozycji demokratycznej skoncentrowanej wokół ruchu społecznego „Solidarność”.

 • Stany nadzwyczajne w sytuacji szczególnego zagrożenia państwa w cyberprzestrzeni

  Author: Jakub Rzucidło
  E-mail: jakub.rzucidlo@gmail.com
  Institution: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Author: Justyna Węgrzyn
  E-mail: j.wegrzyn@wpa.uz.zgora.pl
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 131-158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.07
  PDF: ppk/27/ppk2707.pdf

  In the article the Authors presented a problem of extraordinary measures in the event situations of particular danger in cyberspace. The analysis of this issue is made on the basis of constitutional and legal solutions (Act of martial law, Act of the state of emergency, Act of the state of natural disaster). The Authors refered to the concept of cyberspace and classified the risks in this area. The also assessed the appropriateness of the measures adopted by the legislature.

 • Badanie konstytucyjności stanu wojennego. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2011 r.

  Author: Bohdan Zdziennicki
  Institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 163-180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.03.07
  PDF: ppk/11/ppk1107.pdf

  The Article concerns the power of the Constitutional Tribunal for examination of currently out-of-dated legislation. It was assumed that the judgment of Constitutional Tribunal of 16 March 2011 stating unconstitutionality of the State Council decrees of 12 December 1981 on martial law is of fundamental importance. Historical aspects of martial state may still evoke understandable political and ideological emotions, which however should be excluded from legal considerations. The Author reconstructs assumptions presented by the Constitutional Tribunal, and afterwards provides analysis from the point of view of constitutional standards in force. Moreover, the Author is interested in effects of recognition of currently outdated legislation as unconstitutional. The text and presented ideas are constructed to inspire further discussions.

 • Retroaktywność dekretu o stanie wojennym w świetle Konstytucji z 1952 i 1997 r.

  Author: Bogumiła Lubera
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Author: Agnieszka Sikorska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 125-142
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.04.06
  PDF: ppk/04/ppk406.pdf

  This article refers to the issues of retroactivity of martial law decree in the light of the Constitution of 1952 and 1997. The starting point of considerations is to identify the legitimacy of the principle of lex retro non agit, which establishes an introduction to the issue of the retroactive provisions of the decree intoducing martial law on the territory of the People’s Republic of Poland in December 12th 1981. The point of assessing the legality of the decree are the provisions of the Constitution of the PRL, the Criminal Code of 1969 and the International Covenant on Civil and Political Rights. The synthesis of the problems undertaken in this work was supported by jurisdiction of the Constitutional Tribunal and the Supreme Court.

 • Czy Konstytucja RP jest przystosowana do czasów kryzysu? Wybrane problemy i postulaty de lege ferenda

  Author: Janusz Roszkiewicz
  E-mail: j.roszkiewicz@wpia.uw.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5055-2215
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.09
  PDF: ppk/60/ppk6009.pdf

  Is Polish Constitution adjusted to the times of crisis? Selected problems and de lege ferenda propositions

  The subject of this article is the question whether the Constitution of the Republic of Po- land of 1997 provides sufficient guarantees for the continuity of government and cooper- ation of public authorities in the event of sudden threats such as war, rebellion, natural disaster or terrorist attack. The analysis shows that the Constitution of the Republic of Poland is prepared for standard emergency situations, but does not contain procedures in the event of the worst-case scenarios: necessity of state of emergency during electoral campaign; failure to gather a minimum quorum of 230 deputies for the needs of a ses- sion of the parliament; the death of top politicians in the state.

 • Regulacja stanów nadzwyczajnych w Republice Estońskiej a pandemia COVID-19

  Author: Katarzyna Szwed
  E-mail: szwed@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2755-2804
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 375-387
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.24
  PDF: ppk/62/ppk6224.pdf

  Regulation of emergency states in the Republic of Estonia and the COVID-19 pandemic

  There are two types of emergency states distinguished by the Constitution of the Republic of Estonia: state of emergency and state of war. They have been sparsely regulated at the level of the Constitution, leaving detailed issues to statutory regulation. The decision in this regard requires the cooperation of parliament with the authorities of executive power, i.e. the president and the government. The threat to the health and lives of citizens posed by a coronavirus pandemic is not a circumstance justifying the imposition of a state of emergency, let alone a state of war as stipulated in §§128–129 of the Constitution. Thus, the Estonian authorities in March 2020 decided to apply the mechanism of §87 section 8 of the Constitution.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart