stereotypes

 • Barbarzyńca ze Wschodu. Od stereotypu do mitologizacji Rosjan

  Author: Aleksander Zbirański
  E-mail: Alek_zbir@interia.eu
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1397-9356
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 107-119
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192007
  PDF: npw/20/npw2007.pdf

  Barbarian from the East. From the stereotype to the mythologization of the Russians

  The text presents the transformations of the image of Russia and Russians in Polish culture throughout history (from the eighteenth century to the present day). The aim of the article is to show ways to create stereotypes and national myths in order to achieve political goals. The political context of the changes taking place in the relations of Poles and Russians and its influence on shaping the image of the eastern neighbor is shown. The subject of creating stereotypes and national autostereotypes and the mythologization of one’s own history was already discussed at the moment of current events of significant importance. The text shows the relationship between politics, identity and international relations in the context of the history and aspirations of independence of the Polish nation.

 • Wyznaczniki poczucia tożsamości regionalnejmieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego

  Author: Katarzyna W. Czepiel
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 164-177
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.07
  PDF: em/2/em207.pdf

  Autorka artykułu dokonuje próby opisu wyznaczników tożsamości mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego – regionu na pograniczu śląsko-małopolskim – ze szczególnym uwzględnieniem jego stolicy – Sosnowca. Do opisu tożsamości wykorzystuje Tadeusza Lewowickiego Teorię Zachowań Tożsamościowych, w której wyróżniono sześć obszarów uwarunkowań tożsamości i zachowań tożsamościowych. Autorka podkreśla, że nie bez znaczenia dla kształtowania się tożsamości regionalnej mieszkańców Sosnowca jest fakt zamieszkiwania na pograniczu śląsko-zagłębiowskim oraz historyczne podziały ziem polskich z czasów rozbiorów. Historyczne i geograficzne uwarunkowania przyczyniły się do powstania antagonizmów między Ślązakami i Zagłębiakami, które – w założeniu autorki – mogą przyczyniać się do wzmacniania tożsamości mieszkańców Zagłębia.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart