strategy

 • The Effectiveness of the E-mind Mapping Strategy for Sixth-Grade Students’ Achievement Level in Learning Arabic Vocabulary in Kuwait

  Author: Nouri Y. Alwattar
  E-mail: dna2005@hotmail.com
  Institution: Kuwait University
  Author: Eisa M. Al-Balhan
  E-mail: dr.eisa1@yahoo.com
  Institution: Kuwait University
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 115-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.53.3.10
  PDF: tner/201803/tner5310.pdf

  The purpose of the presented study was to identify the effect of using the e-mind maps strategy at the academic achievement level in learning Arabic vocabulary skills among six-grade primary male students in Iben Al-Atheer School for Intermediate Education in Kuwait in the 2017/2018 school year. The sample of the study consisted of 60 male students, equally divided into two groups, experimental and control ones. The result of the study indicated that there were statistically significant differences between the mean scores of the experimental group and the control one in the post achievement level test scale in favor of the experimental group. The effect size of using mind maps was high. There were statistically significant differences between the mean scores of the experimental and control group scores in the post achievement test of the Arabic vocabulary learning in favor of the experimental group. The study concludes with recommendations for future mind-mapping in other contexts.

 • Konsumpcja w ujęciu studiów kulturowych

  Author: Łukasz Iwasiński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 34-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.02
  PDF: kie/111/kie11102.pdf

  Post­Marxist perspective perceived consumption primarily as an instrument of alienation. Cultural studies offered a different view. Focusing on using and reconstructing (both symbolic and physical) of goods, they argued that consumption may be a mechanism of authentic expression, a way of articulating consumer’s personal meanings. Cultural studies also demonstrated that consumers, through the process of consumption, can actively manifest their resistance to the market (or any imposed ideology). The paper traces the development of reflection on consumption within cultural studies, deriving from the work of Stuart Hall and Michel De Certeau, through the writings on subcultural and popcultural (in the sense of John Fiske) consumption, to contemporary subversive activities. It reveals the broad application of the notion of consumption for the purpose of describing contemporary social reality. The text discusses the concept of tactics and strategy, incorporation, as well as various forms of subversion. The author illustrates these concepts with observed examples or cases obtained from desk research. The paper examines the opposition potential of consumption, considers the cultural and social changes resulting from certain styles of consumption. It also poses the question of the status of consumer in today’s market. It offers different ways of interpreting the above problems present in the area of cultural studies.

 • Ograniczona kooperacja czy strategiczne partnerstwo? Implikacje polityczno-gospodarcze relacji rosyjsko-północnokoreańskich

  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 39-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.03
  PDF: apsp/61/apsp6103.pdf

  Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Koreą Północną. Głównym celem niniejszej pracy jest opisanie obecnego stanu rzeczy we wzajemnych kontaktach oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym czasie Rosja będzie odgrywała istotną rolę w wydarzeniach, mających miejsce obecnie na Półwyspie Koreańskim. Na wstępie zamierzam odnieść się do historii relacji obu krajów, datowanej na okres powstania komunistycznego państwa w Azji i zainstalowania przez Moskwę przywódcy kraju, Kim Ir Sena, który z czasem zdecydował się na ogłoszenie doktryny samodzielności (Dżucze) i uniezależnienie się od sowieckiego protektora. Ponadto odnoszę się do zagadnień związanych z upadkiem ZSRR i znacznym ograniczeniem wzajemnych stosunków w czasie prezydentury Borysa Jelcyna. Następnie chciałbym opisać najważniejsze wydarzenia w kontaktach Rosja–KRLD za rządów Władimira Putina aż do chwili obecnej, skupiając się na założeniach polityki Moskwy wobec Dalekiego Wschodu oraz kryzysie nuklearnym i dążeniach reżimu w Pjongjangu do uznania go przez społeczność międzynarodową jako państwo atomowe. Dodatkowo poruszę kwestie ekonomiczne we wzajemnych relacjach, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy w najbliższym czasie należy się spodziewać zwiększonej kooperacji gospodarczej Moskwy i Pjongjangu w dobie stopniowego przeorientowania polityki zagranicznej Kim Dzong Una na inne kraje Azji oprócz Chin. W podsumowaniu uwypuklam perspektywy na przyszłość i postaram się stwierdzić, czy obecne relacje obu krajów przypominają formę „ograniczonej współpracy”, czy w rzeczywistości mają charakter strategicznego partnerstwa.

 • The Belt and Road Initiative jako wyzwanie dla amerykańskich interesów w regionie Azji i Pacyfiku

  Author: Paula Tomaszewska
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0583-0938
  Author: Sara Tomaszewska
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3036-9979
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 82-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192305
  PDF: npw/23/npw2305.pdf

  The Belt and Road Initiative as a challenge for American interests in the Asia-Pacific region

  The Asia-Pacific region occupies a key place in the international strategy of the United States. It was not without a reason that George W. Bush spoke about the “Pacific Century”, Barack H. Obama announced a strategic “pivot to Asia”, while Donald Trump went on a 12-day journey through East Asia. In particular, as the power of the People’s Republic of China increased, its importance gained a whole new dimension. At present, the USA and the PRC are conducting a sophisticated game on the “big Asia and Pacific chessboard”. China aspires to be an equal partner for economically and politically weakened United States. Assertively and unobtrusively, primarily with the use of diplomatic and economic instruments, China strengthens its international position. One of the manifestations of the expansion of Chinese influence in the world is growing and constant commitment to promoting the Belt and Road Initiative, which has become the most important symbol of the political ambition of President Xi Jinping. The article entitled “The Belt and Road Initiative as a challenge for American interests in the Asia-Pacific region” is an attempt at interdisciplinary consideration about the changing position of the Asia-Pacific region in foreign policy and US security strategy, as well as the consequences of the promoted BRI initiative for American interests. The basic research goal is to present, compare and explain the position of the administration of President Barack Obama and President Donald Trump against the Chinese concept of Belt and Road based on their adopted strategic documents, speeches and ongoing media discourse. The authors will consider how the United States reacted to the announcement by the President of the PRC of the Belt and Road initiative in 2013? Why and to what extent do the US counteract the Chinese concept of BRI?

 • Modeling of state regulation of the coal industry of Ukraine in the context of structural transformations of the national economy

  Author: Igor Kozymenko
  E-mail: iakoz@ukr.net
  Institution: National Academy of Public Administration
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0733-5121
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 29-40
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020302
  PDF: rop/13/rop1302.pdf

  The article is devoted to the state regulation of the processes of modeling of the development of the coal industry of Ukraine in the context of structural transformations of the national economy. An important task of modern science of public administration is to provide systematic methods of substantiation of public administration decisions to determine the vector of development of society as a whole and individual sectors of the national economy, which actualizes the formation of a model of justification of coal industry development strategy. It is proved that the effectiveness of the organizational mechanism of state regulation is ensured through a transparent system of control over changes in the technical and economic parameters of the coal industry of Ukraine. The author proposes the formation of an appropriate tool for programming effective change within a certain cyclical nature of the industry. Systematized information on strategies relevant to planning of the development of the coal industry and the mining sector as a whole. Analytically interpreted information of the optimal plan by the method of dynamic programming using recurrent Bellman equations is presented. The optimal plan of tactical actions at formation of strategy of development of the coal industry in a cycle of a mining and industrial complex is defined. The comparison of the optimal plan with possible alternative actions of the management staffof the coal industry is carried out. The perspective plan of tactical actions through priority use of projects of the maximum profitability at formation of strategy of development of the coal industry in a cycle of a mining and industrial complex is presented. The plan of tactical actions through priority support of projects of preservation of a current condition at formation of strategy of development of the coal industry in a cycle of a mining and industrial complex is presented. The optimal plan of tactical actions in forming the strategy of coal industry development in the cycle of mining complex with good initial state of resource potential, with probable highest level of initial state of resource potential, with unsatisfactory initial state of resource potential is presented. It is proved that the current critical state of the resource base of coal mining provokes the emergence of natural irrational behavior in Ukraine, when the crisis focuses only on economic benefits without proper management of resource potential, which emphasizes the importance of public administration in resource management in crisis development programs of the coal industry. The developed methodology provides the best solution to the two-criteria problem of public administration of the coal industry: the implementation of public administration functions, including economic, and providing conditions for sustainable efficient resource use.

 • Economic Security in The State National Security System

  Author: Valeriy Hnatenko
  E-mail: rdckonst@ukr.net
  Institution: “Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center of the Ministry of Health of Ukraine”
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2659-9202
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 96-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20200307
  PDF: ksm/27/ksm2707.pdf

  The article is devoted to the study of the place, role and regulatory framework of economic security, identifying it as a key component in the national security system of Ukraine. The theoretical and methodological approaches to defining the categories of “economic security” and “national security” have been examined in this article. Objects and subjects of economic security of the state have been defined; the basic threats to economic security have been allocated. The purposes of the economic security system and the measures that must be provided to achieve it have been formed. It has been noted that the national security today is an important attribute of foreign, domestic and military policy of the state. A special place in the system of acts dealing with the ensuring of economic security the program constituent documents have, namely: strategies, concepts, doctrines that constitute a system of officially accepted views in the state, as they are constituent. Indicators of economic security have been identified, which are the most important indicators of the business situation in the economy and the effectiveness of the economic policy of the state. The national economic interests which are necessary to be considered at decision-making on maintenance of economic safety have been listed. 106 Valeriy Hnatenko Ensuring of the economic security is achieved through the development and implementation of a set of measures aimed to neutralize threats to economic security. The article outlines the main directions of the state policy in the field of economic security of the country. It has been concluded that the problem that had developed in the economy of Ukraine requires the development and implementation of economic security strategies for the short and long term, is actual as never before, and needs further researches.

 • The Constitution as the Basis for Strategic Principles of a Strategic Leader in the Chaos of Conflict

  Author: Maciej Milczanowski
  E-mail: mmilczanowski@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2322-2074
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 593-601
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.48
  PDF: ppk/58/ppk5848.pdf

  The Constitution - the Basic Law is the foundation of the organization in a given country. It defines the general principles of the functioning of internal relations, the competences of its most important elements, and the fundamental rights and freedoms of a person and a citizen2. And the strategy can be perceived as the general outlines of the actions of competent leaders determining the far-reaching aim. It is characterized by a long-term strategic perspective, combining the set of with the strive for solutions that are beneficial not only for themselves, their surroundings, and supporters but also for the paradigm of the common good. Societies during, or immediately after the conflict, seek stabilization. That can be ensured by actions based on a strategy that takes into account the fundamental principles of internal relations. Combining those two paradigms, the Constitution, taking into account the rights of minorities, guaranteeing civil liberties and human rights, may be the basic factor of the strategy of the competent leader, aiming to post-conflict stabilization.

 • Imigracja zarobkowa do Polski – wnioski dla strategii integracji migrantów

  Author: Robert Bartłomiejski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Dorota Kowalewska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 110-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.07
  PDF: apsp/70/apsp7007.pdf

  Celem artykułu jest określenie specyfiki problemu imigracji zarobkowej do Polski do 2020 roku. Autorzy poświęcą uwagę aspektowi budowania strategii integracji imigrantów zarobkowych. Weryfikacji poddana zostanie hipoteza, mówiąca o tym, że specyfika imigracji zarobkowej do Polski sprzyja adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego. W tekście dokonano charakterystyki tej specyfiki. Adaptacja imigrantów w Polsce nie jest jedyną właściwą drogą ich integracji. Optymalny model integracji powinien być pochodną przynajmniej trzech czynników: 1) przyjęcia przez władze państwa właściwego, wariantowego modelu integracji społecznej, popartego konsekwentną polityką migracyjną, 2) postawy, jaką przyjmują imigranci wobec praktyk, norm, wartości i wzorów kulturowych społeczeństwa przyjmującego oraz 3) postawy społeczeństwa przyjmującego wobec obcych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart