structure

 • Instytucjonalne i kulturowe podejście do procesu mediatyzacji polityki

  Author: Łukasz Wojtkowski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 158-169
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.09
  PDF: apsp/57/apsp5709.pdf

  Artykuł zawiera teoretyczną propozycję analizy procesu mediatyzacji polityki w ujęciu instytucjonalnym i kulturowym. Dotychczasowe badania procesów mediatyzacji polityki ograniczają się głównie do śledzenia wzajemnych relacji aktorów medialnych i politycznych, nie skupiając się na roli odbiorców komunikacji politycznej. W celu przełamania tego podejścia proponuję upodmiotowić odbiorców w procesie badania mediatyzacji polityki. W tym ujęciu mediatyzacja polityki rozumiana będzie jako proces transformacji komunikacji politycznej wywołany zmianami w mediach, platformach mediów społecznościowych i technologicznej infrastrukturze komunikacji. Dlatego, z jednej strony, aby wychwycić jak formowana jest aktywna publiczność i jak wchodzi w relacje z organizacjami medialnymi oraz politycznymi, wykorzystuję założenia teorii strukturacji w zakresie mediatyzacji. Z drugiej strony, dokładam podejście krytyczne, które pozwala na ciągłe śledzenie jak powstaje władza mediów, jakie są jej komponenty, w jaki sposób następują jej przepływy, zakłócenia i przejęcia.

 • Cognitive states in the process of students’ intellectual activity

  Author: Alexander O. Prokhorov
  Author: Mark G. Yusupov
  Author: Viktor V. Plokhikh
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 263-274
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.21
  PDF: tner/201503/tner20150321.pdf

  Cognitive states are typical of students’ educational activity, which is accompanied by high activity of cognitive processes. Management of this activity is impossible without the knowledge of the structure, function, and mechanisms of actualization of cognitive states in various learning situations. The research relevance of the problem of cognitive states in the context of students’ intellectual activity is due to their unique role in the regulation of the thinking process, maintaining a  steady focus on the solution of the problem within a certain period of time. The purpose of this article is to study the structure of the cognitive states that arises in the process of solving intellectual problems (through the example of carrying out R. Amthauer’s intelligence structure test). Leading methods to the study of this problem were tests with standardized questionnaires and retrospective self–reports. According to the results of factor analysis, ten key factors underlying the structure of the typical cognitive state of interest/mental stress have been identified. A system–forming factor of this condition has been emphasized, which is an “attitude” to intellectual activity in the context of the overall semantic orientation of the subject. The obtained results can be of interest to researchers in the field of psychology of emotions as well as to specialists involved in the diagnosis of students’ intellectual abilities.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart