studenci

 • Poglądy autorytarne a stosunek do demokracji polskich studentów

  Author: Radosław Marzęcki
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 130-147
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.07
  PDF: apsp/55/apsp5507.pdf

  W niniejszym artykule autor przedstawia problem kryzysu legitymizacyjnego współczesnej demokracji. Dane empiryczne wskazują, że obywatele wielu skonsolidowanych demokracji stają się dzisiaj coraz bardziej nieufni (cyniczni) wobec wartości, jaką jest demokratyczny system polityczny. Okazuje się, że problem ten dotyczy dzisiaj młodszych pokoleń obywateli. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jak młodzi ludzie (studenci) postrzegają i oceniają system polityczny w Polsce, także stara się przedstawić szerszy społeczny kontekst legitymizacji demokracji. Dlatego też analizuje związek pomiędzy preferowanym modelem władzy a poglądami na skali przekonań autorytarnych/demokratycznych.

 • Edukacja uniwersytecka na Pograniczu jako przestrzeń kształtowania się projektu życiowego młodych dorosłych

  Author: Jolanta Suchodolska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 238-255
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.13
  PDF: em/15/em1513.pdf

  Opracowanie jest próbą spojrzenia na miejsce, jakie zajmuje edukacja uniwersytecka w procesie budowania projektu życiowego przez młodych dorosłych/cieszyńskich studentów na pograniczu polsko-czeskim. W tekście podjęty został ważny wątek, opisujący stosunek młodych ludzi do kształcenia, rozumianego nie tylko jako proces podnoszenia poziomu swojego wykształcenia, ale - w głównej mierze - wzrostu życiowych kompetencji, a także podnoszenia poziomu zadowolenia ze swojego życia. Jednym z wymiernych efektów tego procesu powinno być bardziej świadome podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za siebie, a także własne życie i dokonywane wybory. Grupą, która w sposób najbardziej bezpośredni może tego doświadczać, jest młodzież studiująca, w tym opracowaniu opisywana jako „młodzi dorośli”. Przed nią bowiem otwiera się szansa nabywania nowych umiejętności w oglądzie świata i swojego w nim miejsca, które wzrastać powinny wraz z okazją do zauważania i pomnażania własnych zasobów, by łatwiej zabezpieczyć swoją przyszłość. Studiujący młodzi dorośli na pograniczu polsko-czeskim stanowią grupę, dla której ten etap edukacji jest przepustką do dojrzałości, a obecne w nim wydarzenia współtworzą jakość ich życia. Wspomniani młodzi dorośli są świadomi potrzeby utrzymania wysokiego statusu wiedzy i kompetencji za pośrednictwem sprofilowanej i ustawicznej edukacji, co sprzyja ocenie ich własnego życia jako zgodnego z zadaniem rozwojowym tego okresu i satysfakcjonującego na tym etapie.

 • Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii COVID-19 – rozważania empiryczne

  Author: Beata Pituła
  E-mail: beata.pitula@polsl.pl
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7691-3821
  Author: Barbara Grzyb
  E-mail: barbara.grzyb@polsl.pl
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3649-4068
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 88-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.05
  PDF: kie/133/kie13305.pdf

  Distance learning of pedagogy students during the COVID-19 pandemic – empirical considerations

  The article presents the results of research conducted in 2020 among students of pedagogy of the Institute of Education and Communication Research of the Silesian University of Technology in Gliwice (Poland) regarding the evaluation of the quality of remote education introduced in response to the situation caused by the global COVID-19 pandemic and compared them with the results obtained by others native and foreign researchers, which made it possible to specify several conclusions for further work on the application of this form of education in academic education. The main method used in the research was a diagnostic survey with the technique assigned to it. The survey, taking into account the current situation of the university, resulting from distance learning during the pandemic, as well as other information disclosed by the media, consisted of two parts. The first part contained four questions (including those relating to demographic conditions). The second part consisted of questions focused on the research issues set out in this study, the main purpose of which was to learn about the opinions and views of students of pedagogy on compulsory distance education, implemented during the COVID-19 pandemic. The results of the research have brought a lot of new information, important for the extended analyzes and measurements of remote education conducted in many countries during the lockdown, which will allow, during possible subsequent epidemic threats, to exclude the diagnosed and identified problems that hinder the implementation of remote education of students.

 • Rozwój kompetencji społecznych studentów w dobie nauczania online

  Author: Agnieszka Franczyk
  E-mail: afranczyk@uni.opole.pl
  Institution: Uniwersytet Opolski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7240-3018
  Author: Anna Rajchel
  E-mail: a.rajchel@po.edu.pl
  Institution: Politechnika Opolska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9354-1927
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 148-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.08
  PDF: kie/133/kie13308.pdf

  Development of students’ social competence in an age of online learning

  The article is the research report. The aim of the investigation was to address the question how students evaluate the development of their social competence regarding learning online which became inevitable due to the COVID19 pandemic. 350 students from three universities in Opole participated in the research. The diagnostic survey method was applied. In order to collect the research material, an original online survey questionnaire was used. The study participants responded to questions on the basis of a fivepoint scale. The analysis of the results indicates that the highest valued competence for the respondents was the ability of selfmanagement in time (M=3.71) along with the ability of expressing one’s own opinion (M=3.66), whereas the lowest valued competence was maintaining relations (M=2.84) and regularity of learning (M=2.87). It also turned out that women valued the development of their social competence significantly higher than men (M=3.44; M=2.94). Considerably higher results also appeared in extramural students compared to fulltime students (M=3.63; M=3.27). Moreover, early years students rated the innovative approach to problemsolving and systematic learning significantly higher than older students.

 • Postawy wobec pracy z osobami starszymi rosyjskich i polskich studentów kierunku „Praca socjalna” jako wyznaczniki kształcenia przyszłych pracowników służb społecznych – instrumentów kadrowych polityki społecznej

  Author: Natalia Shurlakova
  Institution: Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostoyevskego w Omsku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8750-4698
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 136-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202108
  PDF: cip/19/cip1908.pdf

  Wraz z globalnym starzeniem się populacji praca socjalna z osobami starszymi nabiera coraz większego znaczenia dla społeczeństwa. Jednym z głównych warunków skutecznego prowadzenia pracy socjalnej z osobami starszymi jest szkolenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających m.in. pozytywną postawę w zakresie pracy z osobami starszymi. Postawy pracowników socjalnych powstają w dużym stopniu podczas przechodzenia kształcenia zawodowego. W artykule opisano wyniki badania komponentu poznawczego postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunku „Praca socjalna” z Rosji (m. Omsk) i Polski (m. Lublin i m. Kielce). Jest ono częścią badania postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunków pomocowych, prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kanios w ramach Programu im. L. Kirklanda.

 • Indywidualny kapitał społeczny i jego znaczenie dla dobrostanu emocjonalnego studentów w czasie pandemii COVID-19

  Author: Jolanta Muszyńska
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8116-4343
  Author: Szymon Cyprian Czupryński
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4995-1571
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 135-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.09
  PDF: em/16/em1609.pdf

  The meaning of individual social capital for the emotional well-being of students during the COVID-19 pandemic

  The article presents the results of the research conducted during the COVID-19 pandemic in 2021 among students of the University of Bialystok. The aim of the study was to determine the meaning of individual social capital for the emotional well-being of students. Emotional well-being has been defined as an overall assessment of an individual’s quality of life. Individual social capital is a potential resource of personal and social networks of individuals, which they “use” in various life situations. The study showed an interdependence between the individual social capital of students and their emotional well-being.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart