sustainable development

 • Nowe podejście w zarządzaniu nieruchomościami

  Author: Ewa Gołębiowska
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 243-258
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201418
  PDF: ksm/19/ksm201418.pdf

  The article is devoted to the new look at property management in the context of sustainable development trend which is a result of objective reasons taking place in the global economy, environmental requirements, social demands and the available technology. The need for a new approach to property management is dictated by the land development on Earth, for the latest 2030 forecasts assume that over 30 % of the population will be living and working in cities. This is an enormous challenge for the entire real estate market, its participants, but also for the theoreticians in the field of management science .

 • Ochrona środowiska w rozwoju społeczno-ekonomicznym – rys historyczny

  Author: Łukasz Popławski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 167-183
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201141
  PDF: ksm/16/ksm201141.pdf

  Perspective of socio-economic development depends on many factors, mainly the the respective structural and systemic changes, and the proper use of resources. System and structural solutions accompanied by the necessary investment and funds along with the institutional support will have an overwhelming influence on this development. This paper presents the problems of environmental protection and the most important economic instruments for the environmental protection in socio-economic development. In this paper first discusses the theoretical environmental protection, then the issue of instruments in this field. The work ends with a brief conclusion.

 • Bezpieczeństwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym

  Author: Leszek Korporowicz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 32-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.02
  PDF: em/9/em902.pdf

  Zasadniczym celem artykułu jest nakreślenie odmienności ontologicznych, funkcjonalnych i aksjologicznych różnorodnych podmiotów bezpieczeństwa, a tym samym szerokiego zakresu jego definicji, która respektować musi co najmniej dwa dopełniające się kryteria, a więc kogo i w jaki sposób definicja ta dotyczy. Istotnym zadaniem tekstu jest także wskazanie na przyczyny zainteresowania problematyką bezpieczeństwa kulturowego w coraz bardziej wielokulturowym, hybrydalnym i płynnym świecie transformacji społecznych epoki postglobalnej, która bynajmniej nie prowadzi do kulturowej unifikacji społeczności i narodów, a wręcz odwrotnie – do wielowymiarowej ich dywersyfikacji. W analizie atrybutów, fenomenów oraz wyzwań bezpieczeństwa kulturowego przywołana zostaje ponad sześćsetletnia i zapomniana tradycja polskiej szkoły prawa międzynarodowego z początku XV wieku, która powstała na bazie koncepcji prawa narodów Pawła Włodkowica, rektora Akademii Krakowskiej i jednego z najwybitniejszych myślicieli polskiej myśli społecznej w wielokulturowej epoce Rzeczpospolitej doby Jagiellonów. Powstałe wówczas koncepcje mogą być inspiracją aksjologii bezpieczeństwa kulturowego odróżnionego od kultury bezpieczeństwa oraz budować międzykulturową perspektywę zrównoważonego modelu relacji osób, grup i organizacji jako konstruktu generującego bezpieczeństwo kulturowe we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej i kulturowej współczesnego świata, wyznaczając rolę, jaką spełniać mają w nim refleksja akademicka, edukacja międzykulturowa i aksjologia zrównoważonego rozwoju.

 • Sustensywny design jako narzędzie aktywizacji seniorów. Analiza przypadku miejskich terenów zielonych

  Author: Grzegorz Gawron
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 244-253
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.16
  PDF: kie/115/kie11516.pdf

  Global aging is one of the challenges for the concept of sustainable development. The particular importance have here the needs of designing the physical environment, especially urban green areas. They have the potential positive impact on the activity and activation of seniors. The tool, which is gaining on popularity is sustainable design, which helps to better meet user needs while taking care of the social and natural environment. The combination of these issues allows to try to specify the main features that should have urban green areas to be called age-friendly.

 • The Constitutional Grounds for the Implementation of the “Green Deal” in the Republic of Poland

  Author: Szymon Gajda
  E-mail: szymon.gajda@awf.gda.pl
  Institution: Gdansk University of Physical Education and Sport
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3126-0238
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 449-459
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.36
  PDF: ppk/58/ppk5836.pdf

  Dynamic changes in the European climate policy are aimed at a drastic reduction of CO2 emissions. The Union’s policy has several social, economic, and political consequences. Therefore, it is subject to assessment from the perspective of the legal order, including the constitutional order of the Member States. Therefore, a question arises as to the compliance of the “Green Deal” policy with the Polish constitution. It can be very troublesome to answer them positively. The EU policy is not only implemented in the interest of the whole world, and its effectiveness is uncertain, if only due to the need for cooperation of the entire international community. An additional challenge may be the quite evident departure from the principle of sustainable development in favor of climate protection. Although the given questions are troublesome, they deserve attention and noticing an apparent collision.

 • Madagascar and its covid organics. Issues arising

  Author: Ebele Angela Udeoji
  E-mail: ebeleudeoji@yahoo.com
  Institution: National Open University of Nigeria (NOUN)
  Author: Ikenna Arthur Amanchukwu
  Institution: Renaissance University Ugbawka Enugu state Nigeria
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 134-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2021210
  PDF: rop/16/rop1610.pdf

  The unrelenting spread of the Corona Virus (Covid-19) pandemic through all nations of the world has sent medical researchers on a frenzied search for a cure. The island nation of Madagascar, in Africa, surprisingly contributed to this global research effort through its ‘Covid Organics syrup’. Presently, though, the Covid Organics syrup is no longer seriously touted as a viable cure for Covid-19. However, its advancement has thrown up issues relating not only to research and development in itself and in herbal remedies, but also on the ability of herbal development to play a role in ensuring sustainable development. The paper reviews these issues and the potentialities of herbal therapy vis-à-vis the global quest for sustainable development.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart