suwerenność państwowa

 • Interwencja humanitarna: między ideą suwerenności państw a uniwersalnym wymiarem praw człowieka

  Author: Marta Turkot
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 32–48
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.02
  PDF: apsp/53/apsp5302.pdf

  Interwencja humanitarna jako działania podmiotów międzynarodowych wobec państw to akt, wobec którego idea suwerenności państw i wymogi powszechnie obowiązujących praw człowieka wchodzą w niejednoznaczne relacje. W artykule przedstawiono analizę idei suwerenności w kontekście interwencji humanitarnej i praw człowieka jako jej moralnego uzasadnienia. Okazuje się, że analiza tych relacji przynosi możliwość przedefiniowania pojęcia suwerenności i praw człowieka. Ukazane zostaje ponowne określenie ról tych idei, które mogą być przeprowadzone w oparciu o analizy tych związków.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart