symbols

 • Political Symbols in the Discourse of AWS and SLD between 1997 and 2001

  Author: Marek Jeziński
  Institution: Nicolaus Copernicus University of Toruń (Poland)
  Year of publication: 2004
  Source: Show
  Pages: 51-74
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2004005

 • Voegelinowska koncepcja symboli politycznych. Teoria i zastosowania

  Author: Michał Kuź
  Institution: Uczelnia Łazarskiego
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 99–112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.06
  PDF: apsp/51/apsp5106.pdf

  Poniższy artykuł stanowi refleksję nad zastosowaniem teoretycznej kategorii symboli politycznych w ujęciu Erica Voegelina do badań politologicznych oraz praktycznych problemów współczesnego prawa i polityki. Oryginalny wkład badawczy tego tekstu stanowi przy tym prześledzenie rozwoju koncepcji symboli politycznych u Voegelina i skupienie się na wczesnych, rzadko opisywanych tekstach tegoż autora. Konkluzją jest obserwacja, iż voegelinowska kategoria symboli politycznych to narzędzie znacznie powiększające nasze możliwości poznawcze i otwierające nowe pola dialogu społecznego. Kategoria ta przezwycięża bowiem nieprzystający już w pełni do współczesnej polityki podział na religie i ideologie, a równocześnie unika problemów charakterystycznych dla myśli politycznej Carla Schmitta i pozwala na bardziej szczegółową analizę niż upraszczające huntingtonowskie pojęcie cywilizacji.

 • Year Five Pupils’ Number Sense and Algebraic Thinking: the Mediating Role of Symbol and Pattern Sense

  Author: Piriya Somasundram
  E-mail: piriya2k5@yahoo.com
  Institution: University of Malaya
  Author: Sharifah Norul Akmar
  E-mail: snorul@um.edu.my
  Institution: University of Malaya
  Author: Leong Kwan Eu
  E-mail: rkleong@um.edu.my
  Institution: University of Malaya
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 100-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.08
  PDF: tner/201901/tner5508.pdf

  This study mainly focused on the relationship between number sense and algebraic thinking. Previous studies have provided evidence that number sense plays an important role in developing algebraic thinking. The role of symbol and pattern sense are yet to discover in relation to number sense and algebraic thinking. The purpose of this study was to identify the mediating effects of symbol sense and pattern sense in year five pupils’ relationship between number sense and algebraic thinking. To do so, two mathematics tests were carried out among 720 year five pupils in the district of Malacca, Malaysia. The collected data were analysed using a partial least squares-structural equation modeling approach. The data collected were analysed using SPSS 22.0 and SmartPLS 3.0. Results demonstrated that symbol sense and pattern sense are good mediators between year five pupils’ number sense and algebraic thinking. This result of the study supports the past studies related to the role of number sense, symbol and pattern sense in developing algebraic thinking. The presented study provides suggestions as intervention to increase students’ making sense ability in numbers, symbols and patterns to develop algebraic thinking.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart