system partyjny

 • Wybory 2015 roku w Polsce – analiza z perspektywy ewolucji systemu partyjnego

  Author: Dominik Sieklucki
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 20-34
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.02
  PDF: apsp/57/apsp5702.pdf

  Celem artykułu jest określenie znaczenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 r. dla procesu ewolucji polskiego systemu partyjnego. Autor weryfikuje trzy hipotezy – pierwszą, według której wybory nie przyniosły zmian w strukturze systemu partyjnego, drugą – wybory zapoczątkowały nowy etap w tym procesie – i trzecią, wskazującą, że wybory przyniosły nowe zjawiska w procesie ewolucji, które w przypadku potwierdzenia się i ugruntowania w przyszłości mogą wprowadzić system partyjny w nowy etap. Autor stwierdza, że trzecia hipoteza w prawidłowy sposób określa znaczenie elekcji 2015 r. Analiza bazuje na metodologii nauk o polityce i prowadzona jest zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

 • Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii w 2011 r. i ich skutki dla konfiguracji macedońskiego systemu partyjnego

  Author: Przemysław Żukiewicz
  Institution: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 71-92
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.02.04
  PDF: ppk/10/ppk1004.pdf

  In this article I point to the three reasons for a dissolution of the Macedonian parliament in 2011: the conflict between the government and opposition private media, the inefficient foreign policy and the difficult economic situation. Based on the analysis of the last election’s results I advance the thesis that the political crisis in Macedonia in the period 2008-2010 did not disturb the stability of the political scene and the early election showed how ‘frozen’ remains Macedonian party system.

 • Czy wyniki wyborów do sejmików przybliżają wyniki wyborów do Sejmu? O nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych w Polsce

  Author: Tomasz Grzyb
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Author: Adam Gendźwiłł
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 95-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.06
  PDF: apsp/61/apsp6106.pdf

  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwo wyników wyborów do sejmików województw i następujących po nich wyborów do Sejmu RP. Trzy nakładające się na siebie cykle wyborcze w latach 2006–2015 pozwalają na bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjonalizacji regionalnych systemów politycznych. Po przedyskutowaniu różnych czynników, kształtujących odmienność wyników wyborów różnych szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury na temat nacjonalizacji systemów partyjnych. Omawiają również konstrukcję wskaźnika niepodobieństwa, używanego do badania nacjonalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności wyników wyborów różnych szczebli. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce głosowania w wyborach regionalnych stawały się coraz bardziej odmienne od wzorców głosowania w wyborach do Sejmu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wyników wyborów pozostają różnice w poparciu najbardziej stabilnych partii politycznych występujących na obu arenach rywalizacji.

 • Współczesne przemiany zachowań wyborczych jako efekt kształtowania się nowych podziałów socjo-politycznych

  Author: Jakub Potulski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 116-137
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.07
  PDF: apsp/61/apsp6107.pdf

  Transformacja współczesnego społeczeństwa związana z przejściem do tzw. społeczeństwa informacyjnego skutkuje kształtowaniem się nowych podziałów społecznych. Można wskazać na kilka najważniejszych linii podziałów i konfliktów oraz na ich polityczne konsekwencje. W artykule autor stara się wskazać najważniejsze podziały społeczne politycznie doniosłe (social cleavages), które są efektem dwóch „ponowoczesnych” rewolucji: „postindustrialnej” i „postnarodowej”. Analiza nowych podziałów socjo-politycznych pozwala na lepsze zrozumienie sukcesów ruchów antyestablishmentowych.

 • New Parties in the Party Systems of Central and Eastern European Countries : the Factors of Electoral Success

  Author: Maciej Marmola
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 50-65
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.04
  PDF: apsp/63/apsp6304.pdf

  The aim of the presented analysis is to identify factors correlated with the proportion of seats obtained by new political parties in party systems of Central and Eastern European countries. The study provides an original approach to success of new parties, offering factors divided into in four groups (political, social, institutional and economic factors). The study results confirmed that a higher proportion of seats obtained by new parties in the investigated area correlated with lower trust in the European Union, lower institutional trust (index based on trust in the parliament, government and political parties), poorer evaluations of the future of the country (illustrated with the prospective voting variable), lower income inequalities in the society (illustrated with the Gini coefficient value), and a higher effective number of parties. No significant relationships were observed in the case of institutional factors (including the electoral system).

 • „Get Brexit Done!” Uwagi na tle wyborów do brytyjskiej Izby Gmin z 12 grudnia 2019 r.

  Author: Krzysztof Urbaniak
  E-mail: krzysztof_urbaniak@wp.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0735-8924
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 15-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.01
  PDF: ppk/60/ppk6001.pdf

  “Get Brexit Done!” Comments on the election to the UK House of Commons on December 12, 2019

  The 12 December 2019 General Election was a turning point in the recent political his- tory of the United Kingdom. It ended one turbulent period in which British politics was characterized by high instability and indecision. Above all, it ended the extended dead- lock with the work on ending the exit of the United Kingdom of the European Union (Brexit). It is clear that the result of the 2019 General Election was the culmination of the 2016 referendum on EU membership. The ruling Tories led by Prime Minister Bo- ris Johnson stood for the elections under the slogan “get Brexit done”. As a result, the elections met the criteria for a second, indirect Brexit referendum. By winning the elec- tions, the conservatives obtained a public mandate to complete the process of leaving the EU. The purpose of this article is to analyze the genesis and course of the 2019 elec- tions to the House of Commons and to attempt to answer the question about the conse- quences of the election results.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart