Szkocja

 • Szkocja po referendum. Analiza wyników i konsekwencje

  Author: Klaudia Wolniaczyk
  E-mail: klaudia.wolniaczyk@gmail.com
  Institution: Polska Akademia Nauk w Warszawie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 127-147
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.06
  PDF: ppk/25/ppk2506.pdf

  The article focused on the roots of independence aspirations in Scotland and analyzed referendum in Scotland marked 18. September 2014; also described devolution carried out in 1998; analyzed not only the results of the referendum (by age and region of Scotland), but also the reactions of the UK and the rest of the world; described the referendums in the world after the World War II as well as plans for the future of Scotland.

 • Specyfika państwa regionalnego na przykładzie devolved regions w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Author: Marta Cimke
  E-mail: martacimke@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6983-4420
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 63-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.03
  PDF: ppk/49/ppk4903.pdf

  The issue of autonomous countries, for example through Scotland, is an interesting topic in the field of political research. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is an absorbing field for the deeper research. The analysis of the institutional and legal solutions adopted in the United Kingdom allows for the formulation of a research hypothesis that classifies Scotland, Wales and Northern Ireland as autonomous countries, as a result of the competences obtained as part of the devolution process. In the article, the author also responds to the research questions posed which features may indicate the position of the devolved regions as autonomous countries, and which do not allow them to be included in this category?

 • Szkocja – stare siły zbrojne w nowym państwie

  Author: Paweł Hanczewski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 77-94
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.05
  PDF: apsp/70/apsp7005.pdf

  Od roku 2011 Szkocka Partia Narodowa prowadzi działania zmierzające do wystąpienia Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa. Artykuł przedstawia koncepcje SNP i kolejnych rządów szkockich w dziedzinie polityki obronnej, odpowiadając na pytania, jaką rolę kwestie obronności odgrywają w ich planach oraz, czy realizacja tych planów umożliwi Szkocji zbudowanie sił zbrojnych dostosowanych do długofalowej polityki zagranicznej tego państwa, zmieniającej się sytuacji międzynarodowej oraz nowych zagrożeń.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart