term limit

 • Reflections on the Proposal to Introduce a Term Limit for Elected Officials Effects and Implications

  Author: Joanna Marszałek-Kawa
  E-mail: kawadj@box43.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 752-761
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018412
  PDF: ppsy/47-4/ppsy2018412.pdf

  The problem of the lack of “generational replacement” in Poland is particularly evident on the local self-government level. For years, there has been an ongoing public debate on the adoption of legal solutions introducing term-limits for the office of commune head, mayor and president of the city. Politicians of Law and Justice returned to their idea from 2005 and, shortly before the local elections of 2018, decided to prepare new regulations in this respect. They argued that the adopted solutions create real prospects for implementing projects by young politicians and activists. However, the issue was hotly debated and the initiators’ motives were put into question. There is no doubt that a two-term limit in local selfgovernment units has always stirred up emotions. A lot of self-government officials perceive it as a regulation which violates the provisions of the Constitution of the RP. The aim of this paper is to present the public debate on the adopted solutions and discuss their assumptions.

 • Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce w opiniach elektoratów ugrupowań i komitetów wyborczych w wyborach do sejmików województw w 2018 roku

  Author: Dominik Szczepański
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 171-185
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.10
  PDF: apsp/69/apsp6910.pdf

  Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia związanego z ograniczeniem liczby kadencji włodarzy w Polsce. Analizie poddano dane empiryczne, pochodzące z badań ankietowych, w których zapytano respondentów o to, czy opowiadali się za ograniczeniem możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta do dwóch kadencji. Zmiennymi, które wzięto pod uwagę, były: udział ankietowanych w wyborach samorządowych w 2018 roku, deklarowany udział w wyborach parlamentarnych, deklarowane poglądy, deklarowana religijność oraz wiek respondentów. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego pt. „Preferencje polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania” realizowanego od 2009 r.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart