terroryzm

 • Bezpieczeństwo państwa oraz konstytucyjna ochrona praw i wolności człowieka w świetle Konstytucji RP z 1997 r.

  Author: Anna Rytel-Warzocha
  E-mail: ania-rytel@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 349-360
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.19
  PDF: ppk/34/ppk3419.pdf

  Zapewnienie bezpieczeństwa państwu należy do podstawowych obowiązków jego organów, które mogą w tym celu podejmować szereg środków prawnych. W tym kontekście zadać jednak można pytanie czy dla ochrony wartości jaką jest bezpieczeństwo państwa mogą zostać ograniczone prawa i wolności jednostki, a jeżeli tak, to jak daleko może sięgać ingerencja państwa w tym zakresie. Czy można ograniczyć podstawowe prawo człowieka – prawo do ochrony życia dla ochrony bezpieczeństwa państwa? Konflikt między tymi wartościami ilustruje polska regulacja, jaką w 2004 r. wprowadzono do prawa lot- niczego, pozwalająca w określonych przypadkach zestrzelić samolot cywilny z pasażerami na pokładzie. Regulacja ta stała się przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niekonstytucyjną. Niemniej jednak pojawienie się nowych form terroryzmu oraz eskalacja tego zjawiska w Europie, która charakteryzuje początek XXI w. sprawia, że problem pozostaje wciąż aktualny.

 • Dopuszczalność stosowania tortur jako metody walki z terroryzmem w świetle standardów wynikających z Konstytucji RP, prawa międzynarodowego i europejskiego

  Author: Marcin Dąbrowski
  E-mail: m_dabrowski@wp.eu
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 67-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.04
  PDF: ppk/24/ppk2404.pdf

  Regulations of Constitutional, international and European law provide that torturing of human being if fully prohibited. There is no any reason that could justify such an act. The author of the article analyzes a problem if it is possible to legalize torture of a terrorist to achieve information which are necessary to avoid a threat caused by this offender. In this situation – torture is the only way to get knowledge about a prepared act of terror. The author claims that provisions of Polish Constitution generally prohibit the use of torture However, the Constitution permits to establish legal exceptions to this restriction. The 31th article of the Constitution provides that each Constitutional right or freedom may be limited by a statute when it is necessary in a democratic state for the protection of its security or public order. The author also finds, that International Agreements binding upon Poland absolutely prohibit to use torture against terrorists. Treaties don’t include any provisions that would legalize any exceptions to this rule. The Republic of Poland is supposed to respect international law binding upon it. Summing up, organs of authority of the Republic cannot be authorized to use torture against any offender in any situation. Especially the Parliament mustn’t establish any law act that allows to torture a human being because it leads to a violation of binding international treaties.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart