textbooks

 • A Model of Living Values Education-based Civic Education Textbooks in Indonesia

  Author: Kokom Komalasari
  Author: Didin Saripudin
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 139-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.47.1.11
  PDF: tner/201701/tner20170111.pdf

  This research aims to develop a model of a civic education textbook on the basis of living values education. This study uses the approach of Research and Development at the stage of product development. Results reveal the follow- ing: 1) living values education-based civic education textbooks conceptually incorporate living values and the principles of living values education into the textbook; 2) the textbook chapters include title, introduction, concept roadmap, keywords, presentation of materials, clarification of the values of life, exercises, summary, reflection, authentic assessment, feedback, and follow-up activities; 3) the values of life can be integrated into the textbook through features of civic values, words of wisdom, analysis of life values, reflection, and attitude assessment.

 • Discrimination in the discourse of polish textbooks dedicated to civic education courses

  Author: Magdalena Cuprjak
  Author: Violetta Kopińska
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 38-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.03
  PDF: tner/201502/tner20150203.pdf

  The study presents a critical analysis of visual materials contained in civic education textbooks with the purpose to identify traits of discrimination of individuals with a “skin colour” other than “white”. The undertaken quantitative and qualitative analyses allowed for drawing a conclusion that the depiction of persons in the researched visual material did in fact bear certain traits of discrimination. Moreover, it was concluded that what may be observed is compound discrimination. The studies presented in the article were conducted within a larger-scale project entitled Gender in textbooks.

 • (Re)tradycjonalizm kaszubski: w stronę nowej ludowości

  Author: Adela Kożyczkowska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 173-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.10
  PDF: em/10/em1010.pdf

  W artykule podejmuję próbę rozpoznania nowej dla kaszubszczyzny praktyki (re)tradycjonalizmu, która rozpoznawana jest jako „nowa ludowość”. Najbardziej widoczną egzemplifikacją jest paradny strój ludowy i haft kaszubski, które estetyzują przestrzeń publiczną takich masowych imprez, jak Zjazdy Kaszubów czy Walne Zjazdy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przedmiotem eksploracji empirycznej są podręczniki do edukacji kaszubskiej. Na ich podstawie zrekonstruowałam wzory ludowości, za jej wyznacznik przyjmując „kaszubski paradny strój ludowy”. Kontekstem interpretacyjnym jest koncepcja karnawału Michaiła Bachtina.

 • Questions in Textbooks and Lessons - Comparative Analysis

  Author: Wojciech Kojs
  Institution: WSB University, Dąbrowa Górnicza
  Author: Jolanta Gabzdyl
  Institution: State University of Applied Sciences in Racibórz
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 191-200
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.20.59.1.15
  PDF: tner/202001/tner5915.pdf

  The aim of the article was to conduct a comparative analysis of the structures and functions of didactic tasks, in the form of questions appearing in school textbooks and during lessons. Qualitative and quantitative analysis of the content of textbooks and lesson transcripts of lessons were carried out. The obtained data revealed differences that appeared between properties of didactic tasks of this kind found in early school textbooks and lessons. The presented research results will be used for subsequent research related to other types of didactic tasks, and may also contribute to enriching teachers’ knowledge about the ways that pupils work with a textbook.

 • Styles of Textbook Use

  Author: Zuzana Sikorová
  Institution: University of Ostrava
  Author: Iva Červenková
  Institution: University of Ostrava
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 112-122
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.35.1.09
  PDF: tner/201401/tner3509.pdf

  The paper presents the results of the research focused on the issue of textbook use. The aim of the research was to identify the styles of textbook use adopted by lower secondary school teachers. The data were gathered through classroom observations (total of 155) and interviews with teachers (58). The research resulted in identification of four different styles of textbook use. It was found out that the styles varied according to the school subject. Relation to the length of teaching experience and the qualification of the teacher for a given subject was not proven.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart