textbooks

 • A Model of Living Values Education-based Civic Education Textbooks in Indonesia

  Author: Kokom Komalasari
  Author: Didin Saripudin
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 139-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.47.1.11
  PDF: tner/201701/tner20170111.pdf

  This research aims to develop a model of a civic education textbook on the basis of living values education. This study uses the approach of Research and Development at the stage of product development. Results reveal the follow- ing: 1) living values education-based civic education textbooks conceptually incorporate living values and the principles of living values education into the textbook; 2) the textbook chapters include title, introduction, concept roadmap, keywords, presentation of materials, clarification of the values of life, exercises, summary, reflection, authentic assessment, feedback, and follow-up activities; 3) the values of life can be integrated into the textbook through features of civic values, words of wisdom, analysis of life values, reflection, and attitude assessment.

 • Discrimination in the discourse of polish textbooks dedicated to civic education courses

  Author: Magdalena Cuprjak
  Author: Violetta Kopińska
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 38-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.03
  PDF: tner/201502/tner20150203.pdf

  The study presents a critical analysis of visual materials contained in civic education textbooks with the purpose to identify traits of discrimination of individuals with a “skin colour” other than “white”. The undertaken quantitative and qualitative analyses allowed for drawing a conclusion that the depiction of persons in the researched visual material did in fact bear certain traits of discrimination. Moreover, it was concluded that what may be observed is compound discrimination. The studies presented in the article were conducted within a larger-scale project entitled Gender in textbooks.

 • (Re)tradycjonalizm kaszubski: w stronę nowej ludowości

  Author: Adela Kożyczkowska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 173-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.10
  PDF: em/10/em1010.pdf

  W artykule podejmuję próbę rozpoznania nowej dla kaszubszczyzny praktyki (re)tradycjonalizmu, która rozpoznawana jest jako „nowa ludowość”. Najbardziej widoczną egzemplifikacją jest paradny strój ludowy i haft kaszubski, które estetyzują przestrzeń publiczną takich masowych imprez, jak Zjazdy Kaszubów czy Walne Zjazdy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Przedmiotem eksploracji empirycznej są podręczniki do edukacji kaszubskiej. Na ich podstawie zrekonstruowałam wzory ludowości, za jej wyznacznik przyjmując „kaszubski paradny strój ludowy”. Kontekstem interpretacyjnym jest koncepcja karnawału Michaiła Bachtina.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart