the rule of law

 • Wkład Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego

  Author: Agata Pyrzyńska
  Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 167-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.10
  PDF: ppk/44/ppk4410.pdf

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie wkładu Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego. Zasada praworządności, ściśle powiązana z zasadą państwa prawnego, stanowi bowiem jedną z trzech podstawowych wartości, na których oparta jest działalność Rady. Dbałość Rady o utrzymywanie przez państwa członkowskie właściwych standardów w tym zakresie przejawia się w dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze, Rada podejmuje działania mające na celu zdefiniowanie i stworzenie jednolitego, uniwersalnego sposobu rozumienia zasady państwa prawnego przez poszczególne państwa. Po drugie zaś system prawny Rady przewiduje szereg konkretnych mechanizmów mających na celu egzekwowanie realizacji przez państwa członkowskie omawianej zasady. Jednak jak pokazuje praktyka, nie każde z nich cechuje się wystarczającą efektywnością.

 • Dyskurs nad wprowadzeniem kontroli konstytucyjności prawa w dobie Konstytucji marcowej

  Author: Michał Mistygacz
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7083-7840
  Author: Jacek Zaleśny
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8231-4454
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 191-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.09
  PDF: ppk/62/ppk6209.pdf

  Considerations on the introduction of the constitutional control of the law in the era of the March Constitution – reconstruction of the discourse

  The subject of the article is the reconstruction and explanation of the considerations on the failure to introduce the constitutional control of the law in the era of the March Constitution. It is argued that this was an issue noticeable by participants in legal and political relations, which was repeated during the period when it was in force, in particular after 1926 – due to the progressive abuse of the law and the fascization of political relations. Representatives of the doctrine of constitutional law are assigned a special role in promoting the importance of the control of the law for the process of building the rule of law. In this context the thesis of the article is as follows: the attitude to the control of the constitutionality of the law was not politically indifferent. It is argued that it was primarily the right-wing formations that opted for it, while the left-wing formations were against it.

 • Exclusive vs. Inclusive Social Populism? A Comparative Legal Analysis of Welfare Policies in Hungary and Poland Under Populist Regimes

  Author: Aleksandra Dzięgielewska
  Institution: German University of Administrative Sciences Speyer
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2438-9466
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 237-256
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.19
  PDF: ppk/64/ppk6419.pdf

  This article critically examines the main features of respective socio-economic legal frameworks to determine whether they constitute the specificity of Polish and Hungarian populism. The principle of equality serves as a theoretical framework for the assessment of both types of social design. Based on this legal criterion, differences in the social visions of both countries emerge, unveiling the perspective of an exclusive and inclusive social design. However, the conclusion appears that it is not the social-economic model itself that determines the specificity of populism in both countries but its juxtaposition with cultural arguments. Polish and Hungarian populisms are thus defined primarily by social frameworks and secondary by the rhetoric’s cultural component. The combination of social issues with those of cultural kind forms the substantive background of populism in its Polish and Hungarian editions.

 • Instrumentalization of the Constitutional Order as a Tool of Political Control in the Post-Soviet Space. The Case of the Republic of Georgia

  Author: Jan Brodowski
  Institution: Jagiellonian University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8798-6391
  Author: Bartłomiej Krzysztan
  Institution: Polish Academy of Sciences
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5632-6884
  Author: Joanna Piechowiak
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0021-2519
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 281-290
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.22
  PDF: ppk/64/ppk6422.pdf

  Georgia is one of the most democratized states in the post-Soviet space. This article presents the mechanisms of instrumentalization and ideologization of the Georgian constitution and its political and social context. The absence of a consolidated state of the law was found to have four causes: 1) colonial experiences of the Enlightenment; 2) heritage of Soviet legislation; 3) rapid Westernization of the legal system; 4) political actors and parties manipulating the constitution in the name of particularistic interests.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart