Towarzystwo Samopomocy Obywatelskiej

 • Organizacja pomocy dla uchodźców wojennych w Wilnie po 1 września 1939 roku

  Author: Wanda Krystyna Roman
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://doi.org/0000-0002-5648-4273
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 38-61
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202103
  PDF: cip/19/cip1903.pdf

  Po 1 września 1939 r. i napaści niemieckiej na Polskę, na Wileńszczyznę, a szczególnie do Wilna napłynęła kilkudziesięciotysięczna fala uchodźców, głównie Polaków, ale również obywateli polskich narodowości żydowskiej i białoruskiej oraz nielicznych Litwinów. Od początku, dzięki licznym oddolnym inicjatywom mieszkańców Wilna, organizowano dla nich pomoc, którą niosło również państwo litewskie i Litewski Czerwony Krzyż. Ich działalność wspierały finansowo i materialnie organizacje międzynarodowe. Tylko w Wilnie powołano co najmniej 10 społecznych organizacji pomocowych, które z różnym powodzeniem funkcjonowały do oficjalnej likwidacji w grudniu 1940 r. przez władze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart