tradition

 • Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

  Author: Tomasz Lenkiewicz
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 90-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
  PDF: cip/15/cip1505.pdf

  Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

 • Tradycja chasydzka w nauce Jakuba Franka – istniejące, nieistniejące

  Author: Katarzyna Stefańska
  Institution: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 83-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018206
  PDF: tpom/28/tpom2806.pdf

  Hasidic tradition in Jakob Frank’s activity – possible, impossible

  The article is a try compare two movements: Frankism and Hasidism, and to proof their common origin. It is necessary to relate the issue to Sabbataism and Jewish mysticism. The genesis of both movements is associated with Sabbataj Cwi activity and his apostasy from Judaic tradition. The article outlines the most important issues, that are the basis for futher reaserch.

 • Motivi letterari nei libri per l’infanzia di Paolo Di Paolo

  Author: Paolo Rigo
  Institution: Università degli Studi Roma Tre
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 165-188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2017.08.23
  PDF: iw/08_2/iw8209.pdf

  Literary Themes in the Children’s Books of Paolo Di Paolo

  The article, organised in the form of a discussion, aims to analyse the themes and motifs of Paolo Di Paolo’s works that are addressed to young audiences. The author has recently published a large number of volumes directed just at younger readers. When beholding the titles that constitute the author’s bibliography, the reader is struck by Di Paolo’s predisposition to transform literary classics: as much in Giacomo il signor bambino as in the edition of the Divina Commedia, the author’s goal is to try to reach his new readers. Therefore, Di Paolo proves to be a prolific author of the genre; in fact, in his bibliography, volumes of fairy tales with a classic slant, such as La mucca volante, are listed as well.

 • Kulturowy obraz gościnności utrwalony we frazeologii rosyjskiej

  Author: Patrycja Spytek
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2638-5255
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 108-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2019107
  PDF: so/15/so1507.pdf

  Cultural image of hospitality in Russian phraseology

  In language we find traces of prehistory, folk wisdom, which was passed down from generation to generation in oral form. To better understand the legacy of a given nation, one should delve into its phraseology. In Russian we will find a lot of phraseological relationships and sayings, which prove the evolution of language and culture. Of these, an interesting group are those dedicated to culinary traditions. This group of phraseology perfectly illustrates the lives of simple people. They describe the way of eating meals and the home hierarchy.

 • Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu

  Author: Adriana Joanna Mickiewicz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 27-39
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201903
  PDF: cip/17/cip1703.pdf

  Artykuł omawia relację między pluralizmem społecznym a tradycją (lub raczej wielością tradycji) na gruncie filozofii hermeneutycznej Odo Marquarda. Autorka przedstawia koncepcję niemieckiego filozofa jako propozycję łączącą elementy myśli postmodernistycznej oraz hermeneutyki. Zarysowuje przesłanki epistemologiczne (zwłaszcza sceptycyzm), które doprowadziły autora do przekonania o konieczności budowania własnego światopoglądu w odniesieniu do tradycji. Jednocześnie artykuł pokazuje sposób, w jaki Marquard godzi afirmację tradycji z afirmacją różnorodności i złożoności świata społecznego, w którym Inny - kształtujący samego siebie w oparciu o inną tradycję - nie tylko nie stanowi zagrożenia dla tego co „własne”, ale wręcz pozwala lepiej zrozumieć „swojskość” oraz zyskać dystans konieczny dla krytycznego myślenia o własnej tradycji.

 • Two Centuries of Educational Innovation in Spain. Alternative Pedagogies: Are They Neo or Retro?

  Author: Miguel Martín-Sánchez
  Institution: University of Extremadura
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 49-58
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.63.1.04
  PDF: tner/202101/tner6304.pdf

  During the last 200 years, the school and the educational system in Spain have experienced an explosion of ideas, approaches, trends, models and pedagogical currents which proclaim themselves as alternative or innovative. In this article, we are going to compare the alternative models and practices with the traditional educational model. We are going to start with a conceptualization of traditional pedagogy and the alternative models which have been presented in Spain in recent years. The conclusions of the study are going to show the relevance of the alternative educational practices; a limited relevance, which is more retro than neo; a recovery of the pedagogical memory and an updating more than an innovation.

 • The Role of Education in the Protection of Cultural Heritage (on the Example of the Project “Journey through Wooden Podlasie”)

  Author: Magdalena Sulima
  Institution: Bialystok University of Technology
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-9417
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 9-28
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.02.01
  PDF: kie/136/kie13601.pdf

  Nowadays the issue of regional education is a very contemporary and necessary problem, seen as a future factor in cultural heritage, which can be treated as a contribution to preserving the continuity of traditional values. A look at how heritage can be protected using local perspectives in a globalized world through educational activities is also postulated by UNESCO’s global doctrines. In order to include this idea within the school education system, a certain transformation of the pedagogical reality must take place, which is a long-term process. That is why such projects are often carried out through non-formal education. Using the example of the project ‘Journey through Wooden Podlasie’, this study addresses the problem of protecting the cultural landscape and intangible heritage of Podlasie through education from an early age. Analysis of material collected, as well as the author’s own observations from the various projects carried out in the form of regional education, confirm the theory that there is a great need to implement programs of active heritage protection from scratch. Drawing inspiration from the past can be of great practical importance for future generations, and can serve to encourage children to be active participants in their environment.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart