tradition

 • Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

  Author: Tomasz Lenkiewicz
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 90-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
  PDF: cip/15/cip1505.pdf

  Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

 • Tradycja chasydzka w nauce Jakuba Franka – istniejące, nieistniejące

  Author: Katarzyna Stefańska
  Institution: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 83-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018206
  PDF: tpom/28/tpom2806.pdf

  Hasidic tradition in Jakob Frank’s activity – possible, impossible

  The article is a try compare two movements: Frankism and Hasidism, and to proof their common origin. It is necessary to relate the issue to Sabbataism and Jewish mysticism. The genesis of both movements is associated with Sabbataj Cwi activity and his apostasy from Judaic tradition. The article outlines the most important issues, that are the basis for futher reaserch.

 • Motivi letterari nei libri per l’infanzia di Paolo Di Paolo

  Author: Paolo Rigo
  E-mail: paolo.rigo@uniroma3.it
  Institution: Università degli Studi Roma Tre
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 165-188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2017.08.23
  PDF: iw/08_2/iw8209.pdf

  Literary Themes in the Children’s Books of Paolo Di Paolo

  The article, organised in the form of a discussion, aims to analyse the themes and motifs of Paolo Di Paolo’s works that are addressed to young audiences. The author has recently published a large number of volumes directed just at younger readers. When beholding the titles that constitute the author’s bibliography, the reader is struck by Di Paolo’s predisposition to transform literary classics: as much in Giacomo il signor bambino as in the edition of the Divina Commedia, the author’s goal is to try to reach his new readers. Therefore, Di Paolo proves to be a prolific author of the genre; in fact, in his bibliography, volumes of fairy tales with a classic slant, such as La mucca volante, are listed as well.

 • Kulturowy obraz gościnności utrwalony we frazeologii rosyjskiej

  Author: Patrycja Spytek
  E-mail: patrycja.spytek@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2638-5255
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 108-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2019107
  PDF: so/15/so1507.pdf

  Cultural image of hospitality in Russian phraseology

  In language we find traces of prehistory, folk wisdom, which was passed down from generation to generation in oral form. To better understand the legacy of a given nation, one should delve into its phraseology. In Russian we will find a lot of phraseological relationships and sayings, which prove the evolution of language and culture. Of these, an interesting group are those dedicated to culinary traditions. This group of phraseology perfectly illustrates the lives of simple people. They describe the way of eating meals and the home hierarchy.

 • Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu

  Author: Adriana Joanna Mickiewicz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 27-39
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201903
  PDF: cip/17/cip1703.pdf

  Artykuł omawia relację między pluralizmem społecznym a tradycją (lub raczej wielością tradycji) na gruncie filozofii hermeneutycznej Odo Marquarda. Autorka przedstawia koncepcję niemieckiego filozofa jako propozycję łączącą elementy myśli postmodernistycznej oraz hermeneutyki. Zarysowuje przesłanki epistemologiczne (zwłaszcza sceptycyzm), które doprowadziły autora do przekonania o konieczności budowania własnego światopoglądu w odniesieniu do tradycji. Jednocześnie artykuł pokazuje sposób, w jaki Marquard godzi afirmację tradycji z afirmacją różnorodności i złożoności świata społecznego, w którym Inny - kształtujący samego siebie w oparciu o inną tradycję - nie tylko nie stanowi zagrożenia dla tego co „własne”, ale wręcz pozwala lepiej zrozumieć „swojskość” oraz zyskać dystans konieczny dla krytycznego myślenia o własnej tradycji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart