transformacja polityczna

 • Mniejszość w procesie przemian. Perspektywa mniejszości serbołużyckiej

  Author: Małgorzata Mieczkowska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 391-401
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201724
  PDF: cip/15/cip1524.pdf

  Artykuł przedstawia uwarunkowania przebudowy struktur organizacyjnych mniejszości serbołużyckiej w trakcie przełomu politycznego i przygotowań do jednoczenia się obu państw niemieckich. Autorka tekstu analizując wydarzenia kilku miesięcy przełomu lat 1989/1990 zaprezentowała główne nurty przemian w środowisku mniejszości oraz etapy budowania konsensusu narodowego.

 • The Role of Economic Factors in the Processes of Democratic Consolidation – the Case of Post-Revolutionary Tunisia

  Author: Rachela Tonta
  Institution: Polish Academy of Sciences
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 95–116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.05
  PDF: apsp/52/apsp5205.pdf

  In the last fi ve years Tunisia has been presented mostly as a success story of political transition. It managed to adopt a new constitution and to conduct the parliamentary and presidential elections in 2014. Finally, civil society groups, which helped to end the political crisis in 2013, won the Nobel peace prize. If we look from the institutional perspective and the ability of political groups to compromise, indeed we can say that Tunisia is a success story. Th e picture is more bleak, however, if we try to assess the infl uence of economic factors on the development of Tunisian democracy, especially in light of recent terrorist attacks and social protests. Th e aim of the article is to answer the questions, to what extent economic crisis can inhibit democratic consolidation in Tunisia and what Tunisia can learn from the Spanish experience of political transition.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart