transformacja ustrojowa

 • Transformacja prawnokonstytucyjna Republiki Chorwacji dokonana w trakcie procedury monitoringowej Rady Europy

  Author: Robert Osypowicz
  E-mail: r.osypowicz@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 237-252
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.14
  PDF: ppk/33/ppk3314.pdf

  Autor analizuje konstytucyjną transformację, jaka dokonała się w Republice Chorwacji w okresie trwania procedury monitoringowej Rady Europy. Chorwacja, uzyskując członkostwo w Radzie Europy, zobowiązała się do szeregu zmian w swym systemie konstytu-cyjnym, zgodnie z wartościami i standardami reprezentowanymi przez Radę Europy. Dotyczyło to m.in. ochrony mniejszości narodowych, wolności mediów, zmian w systemie amorządu terytorialnego i w prawie wyborczym. Realizacja tych zobowiązań była kontrolowana przez Komisję Monitoringową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rada Europy, poprzez Komisję Wenecką, pomagała Chorwacji w realizacji tych zobowiązań.

 • Ostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w regulacjach obowiązujących przed 1997 r. oraz koncepcje ostateczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i w projektach Konstytucji

  Author: Katarzyna Orzechowska
  E-mail: korzechowska@poczta.fm
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 49-69
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.03
  PDF: ppk/23/ppk2303.pdf

  The aim of this publication is to discuss issues of finality of judgments of the Constitutional Court. Noticeable date in the history of this matter is year 1997, which is associated with the enactment of the Constitution. From beginning of the constitutional judiciary (since 1982) until the enactment of the Constitution of the Republic of Poland, a view of lack of need for any extra-parliamentary (and even more independent of parliament) forms of the constitutionality of legislation dominated the scene. And it was conditioned by the political system. This meant that the Constitutional Tribunal’s ruling of non-compliance with the provisions of the constitutional laws have been subjected to the control of the legislature. Work towards adoption of the new Constitution began as a result of a major political changes after 1989. Actual beginning of the work is dated on 7 December 1989, when Constitutional Commissions of each of the houses of the Parliament were appointed, and later on the Constitutional Commission of the National Assembly. It was during the work of the Constitutional Commission of the National Assembly when issue of finality of judgments was discussed. In this article I will discuss that discussion and introduce concepts of finality of judgments of the Constitutional Court in the drafts of Constitution, to finally present a model of finality of judgements adopted in the Constitution of 1997.

 • Główne czynniki determinujące proces kształtowania się podstaw polskiego parlamentaryzmu w pierwszym okresie transformacji ustrojowej (1989–1991)

  Author: Stanisław Rogowski
  Institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 61-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.03
  PDF: ppk/12/ppk1203.pdf

  Artykuł poświęcony został funkcjonowaniu polskiego parlamentaryzmu w czasie transformacji ustrojowej, w latach 1989 – 1991. Badanie zjawisk dziejących się wówczas jest szczególnie istotne w związku z faktem, że to właśnie wówczas kształtowała się pozycja ustrojowa polskiego parlamentu. Szczególne znaczenie miały przy tym lata 1989 – 1991 obejmujące zarówno polityczne decyzje podjęte przy Okrągłym Stole, ich ustrojową konkretyzację w noweli konstytucyjnej z dnia 7 kwietnia 1989 oraz w wynikających z niej ordynacjach wyborczych do sejmu i senatu a wreszcie w dorobku konstytucyjnym Sejmu X i Senatu I kadencji oraz w praktyce funkcjonowania obu izb. Przemiany te opierały się jak wiadomo na dwóch zasadniczych podstawach; nowym kształcie parlamentu zwłaszcza w zakresie zasad jego kreacji i struktury oraz reaktywowaniu urzędu prezydenta. Obie te sfery były ze sobą powiązane tak na płaszczyźnie ustrojowej i – co stanowiło o specyfice rozwiązań – również politycznej.

 • Przewodniczący Rządu w Republice Czeskiej - ewolucja pozycji ustrojowej i praktyka konstytucyjna

  Author: Jacek Wojnicki
  E-mail: jacekwojnicki@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 273-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.14
  PDF: ppk/56/ppk5614.pdf

  Chairman of the Government in the Czech Republic - Evolution of Political System and Constitutional Practice

  The article discusses the evolution of the political position of heads of government in the Czech Republic. Time censures are between 1992 and 2019. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political groups in the country discussed. The parliamentary model of government in force in the Czech Republic assumes close cooperation between the legislative and executive authorities. The analysis includes both the constitutional regulations and political practice of the last nearly 30 years.

 • Dependence Path in the Process of Achieving Transitional Justice on the Post-Soviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland

  Author: Joanna Piechowiak-Lamparska
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 164-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.10
  PDF: apsp/44/apsp4410.pdf

  The aim of this article is to present the dependence path and the number of factors which influenced its shape in the process of achieving transitional justice on the post-Soviet area. In comparative studies carried out in Estonia, Georgia and Poland, it has been demonstrated that there were a number of factors that diversified the process of transformation from the authoritarian to democratic system. The need to settle accounts with the Soviet authoritarian regime was diverse and depended on historical and geopolitical conditions, as well as on the political system which was adopted by individual states after the dissolution of the Soviet Union. It has been observed that in Georgia the process of achieving transitional justice was not initiated but replaced, after consolidating the democratic system, by the process of achieving historical justice; however, in Estonia and in Poland, the problem of settling accounts with the outgoing authoritarian regime constituted one of the key issues of the transformation.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart