Tunezja

 • The Role of Economic Factors in the Processes of Democratic Consolidation – the Case of Post-Revolutionary Tunisia

  Author: Rachela Tonta
  Institution: Polish Academy of Sciences
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 95–116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.05
  PDF: apsp/52/apsp5205.pdf

  In the last fi ve years Tunisia has been presented mostly as a success story of political transition. It managed to adopt a new constitution and to conduct the parliamentary and presidential elections in 2014. Finally, civil society groups, which helped to end the political crisis in 2013, won the Nobel peace prize. If we look from the institutional perspective and the ability of political groups to compromise, indeed we can say that Tunisia is a success story. Th e picture is more bleak, however, if we try to assess the infl uence of economic factors on the development of Tunisian democracy, especially in light of recent terrorist attacks and social protests. Th e aim of the article is to answer the questions, to what extent economic crisis can inhibit democratic consolidation in Tunisia and what Tunisia can learn from the Spanish experience of political transition.

 • Proces demokratyzacji Tunezji w świetle teorii transformacji systemowej

  Author: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 7-22
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.01
  PDF: apsp/61/apsp6101.pdf

  Tunezja jako jedyne państwo obszaru Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu obrała drogę transformacji demokratycznej w następstwie wydarzeń rewolucyjnych tzw. arabskiej wiosny. W świetle dominujących w naukach o polityce teorii transformacji proces „przejścia demokratycznego” odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej z nich dochodzi do obalenia autorytarnego reżimu i ustanowienia demokracji, w drugiej kolejności następuje jej konsolidacja. Jednym z czynników dominujących, ułatwiających ustanowienie demokracji, jest konsensualna postawa elit politycznych. Celem artykułu jest próba uchwycenia zjawiska budowy demokracji tunezyjskiej w świetle powyższych stadiów. W dalszej kolejności wykazane zostanie, że zasadniczą przesłanką ułatwiającą transformację demokratyczną i zarazem modelem, w którym dokonuje się zmiana, jest konsens polityczny w procesie ustanawiania instytucji i prawa Tunezji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart