typology

 • Bezpieczeństwo, istnienie, zagrożenie Relacyjna typologizacja bezpieczeństwa i wnioski dla teorii zarządzania kryzysowego

  Author: Radosław Harabin
  Institution: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 195-219
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018114
  PDF: tpom/27/tpom2714.pdf

  Security, existence, threat. Relational typology and conclusions for crisis management theory

  Paper presents typology of security build on theory of relation in terms of methodology of pragmatic functionalism. It was divided on two perspectives: subjective and objective one. Author explains possibility of forming complex theories as well. Attention was also drawn to conclusions for theory of crisis management.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart