unemployment

 • “The Property Has Been Fiercely Divided” between the Authorities in Russia and the Capital Is a “Tasty Morsel” for the People Who Govern it – the current economic situation in Moscow

  Author: Natalia Gburzyńska
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 348–362
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2014020
  PDF: ppsy/43/ppsy2014020.pdf

  This article refers to the contemporary situation in the Russian economy and in the Russian capital economy. Economy in Russia is based on the extraction of raw materials. However, in 2010 economic forecasts for the country were optimistic. In this period economic development was strong and the country became a member of the BRICS group. One of the issues of the Russian Federation economy was the backing of the old system. Most investments were focused on the energy sector when in the public sector the changes were smaller. To increase revenues and funds big reforms are necessary and new investments. One possibility to improve the economic situation is to focus on greater extraction of raw materials. Another option is to resign from a monocultural economy. The situation in Moscow is better than the general economic situation in the Russian Federation. GDP increased regularly. In 2008 Russia took 15th place in the ranking of the hundred largest cities GDP. Th e Moscow economy is based especially on the trade of energy resources. Moreover, profi t is gained from business activities and industry. The level of unemployment in Moscow is the lowest in comparison to all regions. In the capital city it fluctuates between 0,5% and 1%. A major problem in the capital city is the constant immigration from other part of the Federation and other foreign countries. In majority, people who come to Moscow are the job seekers. Also the signifi cant problem is ubiquitous corruption.

 • Unemployment Related Social Threats and Pathology in Poland in the Period of Transformations

  Author: Mirosława Skawińska
  Institution: University of Kielce (Poland)
  Year of publication: 2004
  Source: Show
  Pages: 75-90
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2004006

 • Położenie ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej w świetle sprawozdania Komisarza Rządu ds. Produktywizacji Ludności Żydowskiej

  Author: Katarzyna Flisak
  Year of publication: 2015
  Pages: 21-38
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201502
  PDF: ksm/20/ksm201502.pdf

  This document presents the report of the Commissioner of the Government for the Jewish population in Poland, which includes the period from the establishment of the Office 8 August 1946 to 22 June 1947. The task of the Government Commissioner was to help in the reconstruction of the Jewish population in postwar Poland. The Commissioner was responsible for repatriation of the Jewish people assistance in gaining employment and qualifications. He also undertook activities connected with social welfare, education, as well as emigration. In his report he also referred to a wide diversity of Jewish population in terms of political and organizational issues. This document also contains information about the organization of the Commission Government Office, and its cooperation with the authorities of the State administration and the Jewish organizations in Poland.

 • Таможенный союз и развитие миграционных процессов в Кыргызстане

  Author: Nyrgylya K. Isakova
  Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University, Russia
  Author: Kumen I. Isakov
  Institution: Kyrgyz-Russian Slavic University, Russia
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 145-152
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016209
  PDF: npw/11/npw2016209.pdf

  The article discusses the impact of the Customs Union on the development of migration processes in Kyrgyzstan.

 • Rynek pracy w Polsce a pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla polityki społecznej i jej polityk szczegółowych

  Author: Jacek Szkurłat
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3645-5723
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 191-205
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202111
  PDF: cip/19/cip1911.pdf

  Pandemia COVID-19 jest czynnikiem, który może w znaczącym stopniu zmienić sytuację na rynku pracy w Polsce. Obecnie – choć poza sporem pozostaje to, że takie przekształcenia nastąpią – można jednakże mówić raczej o pewnych prognozach co do przewidywanych kierunków i stopnia możliwych modyfikacji w tym zakresie, a finalny ich stan będzie efektem tak czasu trwania swoistego „zawieszenia” działalności szeregu firm, ale i pracowników, jak i efektywności podejmowanych działań – zarówno w sferze medycznej, jak i ekonomicznej, czy społecznej. Przedstawiony artykuł jest jednym z głosów w dyskusji na wskazany temat, toczącej się w przestrzeni publicznej, której celem jest nie tylko wskazanie potencjalnych wektorów rozwoju rynku pracy w trakcie i po trwającej pandemii, ale także zidentyfikowanie jego głównych problemów. Bowiem to właśnie w okresach znacznego pogorszenia koniunktury ujawniają się nieprawidłowości i zaniedbania, które mogą mieć istotny wpływ na rynek pracy i jego uczestników.

 • Social Non-Economic Effects of Education on The Level of Crime

  Author: Štefan Hronec
  Institution: Matej Bel University
  Author: Beáta Mikušová Meričková
  Institution: Matej Bel University
  Author: Jana Hroncová Vicianová
  Institution: Matej Bel University
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 43-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.38.4.03
  PDF: tner/201404/tner3803.pdf

  The aim of the study is to quantitatively analyze and confirm the existence of a relationship of direct and indirect dependence between the number of crimes committed, or the number of persons sentenced, as the case may be, and selected factors such as expenditure on education, educational structure of population, average length of study and unemployment rate (which is directly related to education). Fulfilment of the aim assumes validation of the research assumption in the form of a hypothesis, the source of the hypothesis being partial theories of a relationship between education and crime. The hypothesis assumes the existence of a relationship of mutual direct non-linear and linear dependence between selected factors. The object of quantitative analysis is a sample from 15 EU countries. The key methods of scientific research are the methods of classification analysis, comparison and abstraction in the formation of a theoretical and methodological framework for addressing the issue; methods of quantitative analysis using statistical methods for processing and evaluation of information in validation of the hypothesis in the application section of the study and methods of synthesis and partial induction in drawing conclusions of the research. Specification of education as the public sector branch of key importance from the viewpoint of society development by public investments for its protection from sociopathic behaviours and particularly crime is an expected benefit. The contribution is an output of the sub-project KEGA 037 UMB - 4/2013 Innovative Study Programme Social Economy and Entrepreneurship.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart