universities

 • Studenci polscy i zagraniczni – specyfika ich relacji na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego

  Author: Aleksandra Matyja
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 185-195
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.12
  PDF: em/8/em812.pdf

  Wzrost liczby studentów zagranicznych na polskich uniwersytetach jest z jednej strony zjawiskiem pożądanym, a z drugiej – stanowiącym wyzwanie dla wszystkich członków środowiska akademickiego. Szczególnie interesujące w kontekście internacjonalizacji uczelni publicznych wydają się relacje cudzoziemców ze studentami polskimi, będące czynnikiem determinującym ich adaptację do nowych warunków edukacyjnych i społecznych.
  Niniejszy tekst zawiera wyniki badania ankietowego mającego na celu diagnozę sytuacji studentów zagranicznych oraz ich relacji ze studentami z Polski. W badaniu udział wzięło 73 cudzoziemców realizujących studia po angielsku na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016–2017. Zapytano ich m.in. o stosunek do Polaków, intensywność kontaktów z innymi studentami oraz uczestnictwo w życiu uczelni.
  Uzyskane odpowiedzi pozwoliły sformułować wniosek, że relacje między studentami zagranicznymi i polskimi są rzadkie, co wynika przede wszystkim z braku okazji do spotkań (studenci cudzoziemscy biorą udział w skierowanych specjalnie do nich zajęciach, zwykle też mieszkają w przeznaczonych dla nich domach studenckich) oraz z bariery językowej.

 • Problems and Considerations in the Design of Bibliometric Indicators for National Performance-Based Research Funding Systems

  Author: Gunnar Sivertsen
  Institution: Research and Education, Norway
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1020-3189
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 109-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.03.06
  PDF: ppk/55/ppk5506.pdf

  This article presents an overview of ten specific problems and considerations that are typically involved in designs of bibliometric indicators for national performance-based research funding systems (PRFS). While any such system must be understood and respected on the background of different national contexts, mutual learning across countries can inspire improvements. The paper is partly based on experiences from a Mutual Learning Exercise (MLE) on Performance Based Funding Systems which was organized by the European Commission in 2016–17and involved fourteen European countries, partly on experiences from advising a few other countries in developing such systems. A framework for understanding country differences in the design of PRFS is presented first, followed by a presentation of the five specific problems and considerations that are typically involved in designs of bibliometric indicators for such system. The article concludes with an overview of how Norway’s PRFS has dealt with the same five problems.

 • Korzyści i zagrożenia zdalnego nauczania z perspektywy studentów oraz nauczycieli akademickich wybranych krakowskich uczelni

  Author: Agnieszka Potera
  Institution: Independent Researcher
  ORCID: https://orcid.org/0000-00024458-9609
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 11-23
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.01
  PDF: kie/133/kie13301.pdf

  Benefits and risks of remote teaching from a students’ and academic teachers’ prespective of selected Cracow universities

  The epidemiological situation in Poland and in the world was a specific impulse to change education from stationary to remote education, for which it was necessary to use appropriate methods and tools. These circumstances have become a challenge not only for students, but also for academic teachers who try to provide future graduates with the knowledge, competences and skills needed by young people to work in the profession. This publication attempts to discuss the theoretical aspects of remote education based on the available literature. The research conducted and the results obtained on the basis of the respondents’ responses to the proprietary questionnaire, which was carried out using Google Forms from March 10 to April 13, 2021, are described. 115 academic teachers and 229 students participated in the study. The diagnostic survey was an anonymous form of obtaining answers to 12 questions. In the questionnaire, the questionnaire was asked about the tools used for online classes and used to contact the academic teacher - student, student - student relationship. Concentration in classes and communication problems were also investigated. The article also considers the benefits and risks of distance learning at selected Krakow universities from the perspective of academic teachers and students. It was found that the most effective acquisition of knowledge occurs through a combination of distance and stationary teaching. The hybrid mode reduces the level of threats related to e-learning and sums up the benefits of traditional and distance learning.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart